کد خبر: 6170

منابع سیاسی عراقی اسامی معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیر و برخی وزیران کابینه را اعلام کردند.

به گزارش قم خبر ؛ مهر به نقل از پایگاه المسله خبر داد، منابع سیاسی عراقی اعلام کردند: نوری المالکی، ایاد علاوی و اسامه النجیفی به عنوان نمایندگان رئیس جمهوری خواهند بود.

معاونان حیدر العبادی را بهاء الاعرجی، صالح المطلک و هوشیار زیباری تشکیل می دهند.

به گفته منابع سیاسی پست وزارت کشور به هادی العامری از ائتلاف اتحاد ملی،وزارت خارجه به ابراهیم الجعفری از ائتلاف اتحاد ملی، پست وزارت دفاع به خالد العبیدی از ائتلاف نیروهای ملی عراق، وزارت نفت به عادل عبدالمهدی از ائتلاف اتحاد ملی،وزارت دارایی به روژنوری شاویس از ائتلاف کردستان، وزارت آموزش و پرورش به محمد اقبال از اتحاد نیروهای ملی، وزارت برنامه ریزی به سلمان الجمیلی از اتحاد نیروهای ملی، وزارت آموزش عالی به حسین الشهرستانی از ائتلاف اتحاد ملی، وزارت بهداشت به عدیله حمود از ائتلاف اتحاد ملی، پست وزارت حمل و نقل به باقر جبر الزبیدی از ائتلاف اتحاد ملی، وزارت حقوق بشر به محمد شیاع السودانی از ائتلاف اتحاد ملی، وزارت دادگستری به حسن الشمری از ائتلاف اتحاد ملی،وزارت برق به رعد الحارس از ائتلاف اتحاد ملی،وزارت امور آبی به جواد الشهیلی از ائتلاف اتحاد ملی، وزارت فرهنگ به میسون الدملوجی از اتحاد نیروهای ملی، وزارت ورزش و جوانان به عبد الحسین عبطان از ائتلاف نیروهای ملی، وزارت صنابع به احمد الکربولی از اتحاد نیروهای ملی، وزارت محیط زیست به قتیبه الجبوری از اتحاد نیروهای ملی، وزارت مسکن و شهرداری ها به احمد چلبی از ائتلاف اتحاد ملی، وزارت کشاورزی به فلاح الزیدان از اتحاد نیروهای ملی عراق واگذار شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری