مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شرایط شرکت نخبگان و استعدادهای درخشان را در فراخوان جذب شهریورماه سال جاری اعلام کرد.

به گزارش قم خبر به نقل از مهر، بر اساس اعلام مرکز جذب وزارت علوم نخبگان و استعدادهای برتر که دارای شرایط زیر باشند می توانند از امتیاز نخبگی برای جذب در دانشگاههای کشور بهره ببرند.

برگزیدگان آزمون سراسری ورود به دانشگاهها شامل ۱۵۰ نفر گروه آزمایشی ریاضی و فنی، ۱۰۰ نفر اول گروه آزمایشی علوم تجربی، ۱۰۰ نفر اول گروه آزمایشی علوم انسانی و ۴۰ نفر اول گروه آزمایشی هنر،دارندگان مدال طلا، نقره یا برنز کشوری المپیادهای دانش آموزی، دارندگان رتبه های نخست تا سوم کشوری المپیادهای دانشجویی، دارندگان رتبه های اول تا سوم کشوری جشنواره های جوان خوارزمی، بین المللی خوارزمی، علوم پزشکی رازی و بخش فن آفرینی جشنواره شیخ بهایی که دارای سهم مشارکت علمی موثر در طرح برگزیده باشند، می توانند از این امتیازها برای جذب بهره ببرند.

همچنین دارندگان رتبه های اول تا سوم کشوری بخش های رقابتی جشنواره فارابی، برگزیدگان قرآنی بر اساس (آیین نامه پشتیبانی از برگزیدگان مسابقات قرآنی) مصوب ۱۱ خردادماه ۸۸ کمیسیون دائمی هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان، دو نفر برتر هر دوره از آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی از دیگر حائزین شرایط اعلام شده اند.

برگزیدگان از میان دانشجویان نمونه کشوری با معرفی وزارتین علوم و بهداشت با تایید بنیاد(سالانه حداکثر سی نفر از معرفی شدگان وزارت علوم و ۱۵ نفر از معرفی شدگان وزارت بهداشت توسط بنیاد ملی نخبگان برگزیده می شوند) امکان شرکت در این فراخوان را دارند.

دانش آموختگان برتر دانشگاهها که از طریق آیین نامه انتخاب دانش آموختگان برتر آموزشی پژوهشی نوآوری توسط بنیاد برگزیده باشند، از دیگر واجدین شریط هستند.

شرایط برگزیدگان علمی وزارت علوم برای متقاضیان جذب هیأت علمی

استعدادهای درخشان

دانشجویان یا دانش آموختگانی که هر یک از شرایط زیر را داشته باشند می توانند جهت ثبت نام در فراخوان جذب هیأت علمی گزینه برگزیدگان علمی وزارت علوم و گزینه مربوط به شرایط را انتخاب کنند.

دوره کاردانی

دانشجوی نمونه کشوری در دوره کاردانی با ارائه معرفی نامه از معاونت دانشجویی وزارت علوم و دانش آموخته رتبه اول دوره کاردانی با ارائه گواهی از معاونت آموزشی دانشگاه

دوره کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته

دانشجوی نمونه کشوری در دوره کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته با ارائه معرفی نامه از معاونت دانشجویی وزارت علوم

دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته با ارائه معرفی نامه از معاونت آموزشی دانشگاه

رتبه اول تا پنجم المپیاد دانشجویی با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی

دارندگان رتبه های کشوری زیر در آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور با ارئه معرفی نامه از سازمان سنجش امکان شرکت در فراخوان جذب را دارند

گروه آزمایشی ریاضی فیزیک رتبه های زیر ۱۰۰۰

گروه آزمایشی علوم تجربی رتبه های زیر ۱۰۰۰

گروه آزمایشی علوم انسانی رتبه های زیر ۵۰۰
گروه آزمایشی هنر رتبه های زیر ۵۰

گروه آزمایشی زبان رتبه های زیر ۵۰

دوره کارشناسی ارشد

دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد با ارائه معرفی نامه از معاونت دانشجویی وزارت علوم

دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسی ارشد با ارائه گواهی نامه از معاونت آموزشی دانشگاه

دارندگان رتبه اول کشوری آزمون تحصیلات تکمیلی سازمان سنجش کشور با ارائه معرفی نامه از سازمان سنجش

دوره دکتری

دارندگان حداقل ۳ مقاله به شرطی که نویسنده مسئول خود شخص بوده و دو مقاله از مجموع سه مقاله، علمی _ پژوهشی با نمایه معتبر یا بین المللی باشد، با ارائه صفحه اول مقالات

دارندگان طرح های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو در هر یک از دوره های تحصیلی با ارائه تاییده کارفرمای طرح

 فراخوان جذب هیأت علمی تا ۳۱ شهریورماه در سامانه مرکز جذب وزارت علوم، ادامه دارد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری