عضو هیئت علمی جامعه المصطفی گفت: یکی از بهترین دستاوردهای مذاکرات هسته ای این است که نهایتا چهره واقعی آمریکا برای تیم مذاکره کننده کشورمان و جهانیان آشکار شد.

به گزارش قم خبر آیت الله محسن غرویان در گفت و گو با تسنیم ، با اشاره به تحریم های جدید آمریکا و غرب علیه ایران اظهار کرد: همان طوری که ریاست محترم جمهوری فرمودند دولت ایران توانسته است این تحریم های را بشکند و تحریم ها دیگر به حالت اول خود بر نمی گردد و ابهت آمریکا در مذاکرات هسته ای توسط ایران شکسته شد.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی افزود: این تحریم ها به هر حال دور زدن توافق نامه ژنو است و مسئله آشکاری است که آمریکا با این بهانه کارشکنی می کند.

آیت الله غرویان بیان کرد: به نظر من یکی از بهترین دستاوردهای مذاکرات هسته ای این است که نهایتا چهره واقعی آمریکا برای تیم مذاکره کننده کشورمان و جهانیان آشکار شد.

وی  با اشاره به عدم صداقت آمریکا  گفت: آمریکا سنگ اندازی می کند و در معاهدات خود صادق و شفاف نیست این ایران است که توانسته در کنار دشمنی های آمریکا چهره واقعی آمریکا را به جهانیان نشان دهد.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی اظهار کرد: خود آمریکا هم می داند که ایران در در میان کشورهای جهان از چهره خوب و موجهی برخوردار است، ملت ایران با مردم آمریکا دشمنی ندارد اما هیچ اعتمادی به دولتمردان آمریکایی نزد ایرانیان وجود ندارد.

آیت الله غرویان خاطر نشان کرد: تحریم های اعمال شده آمریکا و غرب علیه ایران هیچ گونه اثری ندارد و کشورمان می تواند به راحتی نیازهای خود را برطرف کند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری