کد خبر: 5886

دولت علاوه بر تعلل در تشکیل سازمان برنامه، در مسیر تضعیف هر چه بیشتر آن گام برمی‌دارد.

به گزارش قم خبر به نقل از کیهان،‌ در حالی که تا قبل از تشکیل دولت روحانی، اعضای کابینه فعلی در کنار سایر منتقدان دولت قبلی به فروپاشی ساختار برنامه و بودجه‌ریزی معترض بوده و آن را به خاطر از هم گسستن شاکله نهاد برنامه و بودجه‌ریزی کشور شماتت می‌کردند، با گذشت بیش از یک سال از تشکیل دولت جدید، نه تنها فرآیند احیای این سازمان به حاشیه رفته، بلکه گام‌های دیگری نیز برای تضعیف ساختار ضعیف فعلی برداشته شده است.

در طی این مدت، با وجودی که بدنه کار‌شناسی معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری تلاش کرده که علی‌رغم همه مشکلات، قوت از دست رفته خود را بازیابی کرده و خود را به صورت نصفه و نیمه احیا کند، اقدامات جدید دولت، همین بازسازی نصفه و نیمه را نیز به محاق برده است.

خاطرنشان کرد: در حالی که برنامه‌نویسی کوتاه و بلند‌مدت، از وظایف سازمان برنامه و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی محسوب می‌شود، دولت در اقدامی شتابزده، فرآیند برنامه‌ریزی را از مسیر و چارچوب منطقی خود خارج ساخته و آن را به شورایی خودساخته تحت عنوان شورای هماهنگی محول کرده است. نگاهی به نوشته‌ها و اظهارات برخی اعضای شورا نیز نشان می‌دهد که بخشی از این شورا، اساسا به توان کار‌شناسی سازمان برنامه اعتقادی ندارند و معتقدند این سازمان از عهده نوشتن برنامه‌های کوتاه‌مدت مانند برنامه خروج از رکود و نیز برنامه ششم توسعه برنمی‌آید.

این اقدام علاوه بر اینکه گامی در جهت تضعیف هر چه بیشتر سازمان برنامه به شمار می‌رود، با در نظر گرفتن عواقب آتی آن نیز غیرمنطقی ارزیابی می‌شود، چرا که بازخواست از عواقب برنامه‌های نوشته شده توسط این شورا در آینده به دلیل ماهیت فردی/گروهی این شورا سخت خواهد شد و در صورت بروز مشکل، سخت بتوان مسئولیت‌ برنامه‌های نوشته شده را به گردن اعضای این شورا بار کرد.

در صورتی که دولت اصرار بر ادامه رویه فعلی دارد، آن را در چارچوب متعارف خود دنبال کرده و مسئولیت رسمی نهاد برنامه و بودجه‌ریزی را رسما به این شورا منتقل کندیا این شورا را به عنوان مسئولین سازمان برنامه و بودجه منصوب کند، تا بتوان با دقت بیشتری به ارزیابی عملکرد و خروجی‌های برنامه‌های مربوطه پرداخت.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری