کد خبر: 5667

رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ با بیان این مطلب که جداسازی سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ از نظام پزشکی کشور، در قانون تصویب شده و به دنبال این تفکیک آن هستیم، تاکید کرد: حرکت در این مسیر باید به گونه ای باشد که انسجام سازمان نظام پزشکی کشور آسیب نبیند.

به گزارش قم خبر ؛ دکتر علی اصغر پیوندی در گفتگو با مهر به تشریح روند اقداماتی که برای تفکیک نظام پزشکی تهران بزرگ از سازمان نظام پزشکی کشور انجام شده است، اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه بالغ بر ۳۰ تا ۳۵ هزار پزشک و پیرا پزشک در تهران داریم، متأسفانه طی دوره های اخیر این جداسازی تحقق نیافته كه به طور قطع ادامه این روند به ضرر جامعه پزشکی به ویژه تهران تمام می شود.

وی با تاکید بر اینکه سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ باید از مرکز جدا شود، ادامه داد: تلاشهای بسیاری در این راستا از سوی هیئت مدیره تهران صورت گرفته است. در واقع مرکز، بیشتر باید کار سیاست گذاری و نظارت را انجام دهد و آن ایده ها و آرمانهایی که برای جامعه پزشکی در کل کشور می خواهد مطرح واجرايي شود از ستاد مرکزی طراحی شود تا انسجام کلی رخ دهد.

به گفته پیوندی، سازمان نظام پزشکی کشور می تواند در راستاي كاهش مشکلات موجود در نظام پزشکی جهت دهی، هدایت و سازماندهی لازم را ارايه نمايد. بنابراین، جداسازی برای سبک و چابک تر شدن ستاد مرکز هم منفعت دارد.

وی درباره نظر شورای عالی نظام پزشکی درباره جداسازی نظام پزشکی تهران بزرگ از نظام پزشکی کشور، گفت: هر چند رئیس شواری عالی نظام پزشکی به طور رسمی اعلام کرده که معتقد بر این جداسازی است اما تاكنون در اين باره دخالت مستقیمی نداشته است.

پیوندی در خصوص نظر رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در مورد این جداسازی نيز افزود: با توجه به اینکه عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران هستیم، بحث تهران در تمام جلسات مطرح می شود، دکتر زالی هم معتقد بر انجام این امر است اما اين امر نیازمند زیرساخت هایی است که به زمان نياز دارد.

عضو شواری عالی نظام پزشکی خاطر نشان کرد: دکتر زالی موافقتش را با این موضوع به طور رسمی اعلام کرده و در هیئت مدیره قول داده که این جدایی اتفاق بیفتد و برای تسریع در انجام آن امیدواریم از بحثهای حاشیه ای خارج شویم.

وی یادآور شد: جداسازی نظام پزشکی تهران بزرگ از کشور قولی بوده که من، دکتر زالی و دیگران به جامعه پزشکی داده ایم و طبق قول و قرارهای ما موضوع را پیگیری می کنند.

پیوندی گفت: طی یک سال اخیر مسائلی نظیر هماهنگ نبودن سازمان، نبود امکانات، بحثهای حاشیه ای و... این جداسازی را به تأخیر انداخته است. اما امیدواریم تا پایان سال جاری سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ به طور کامل تفکیک شود تا همه کارها در مسیر قانونی خودش قرار بگیرد.

رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ ادامه داد: به طور قطع این جداسازی را باید در یک فضای دوستانه و به دور از تنش، در داخل خود صنف دنبال کنیم.

وی تاكيد كرد: همه دست اندركاران سازمان بايد از بحثهای حاشیه ای که به همه ما آسیب می زند فاصله بگیریم و به فکر کاهش دغدغه های جامعه پزشکی از بحثهای حاشیه ای باشیم تا ساختار منطقی، درست و قابل دفاع شود.

پیوندی گفت: امیدواریم با اراده حاکم در هیئت مدیره تهران و همکاری رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، این تفکیک در اسرع وقت رخ دهد و دغدغه های موجود نيز پايان يابد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری