معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت شاهد ۴۵۰۰ تذکر به کابینه در طول این مدت کوتاه فعالیتش بوده است، گفت: به عنوان مثال وزیر داشته ایم که امروز مشغول به کار و از فردایش برایش طرح سوال شده است.

به گزارش قم خبر به نقل از تسنیم ، حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در برنامه "دیروز امروز فردا" و در ابتدای بحث ضمن مثبت ارزیابی کردن تعامل دولت و مجلس، گفت: بر اساس شعارهای آقای روحانی، تحلیل‌هایی بود اما آنچنان که دیدیدم روابط دو قوه در یک سال گذشته مطلوب و قابل قبول بوده است که این برمی‌گردد به چند نکته اول اینکه آقای روحانی شعار خود را اعتدال و نگاه فرا جناحی به مسائل مطرح کردند؛ ایشان پنج دوره در مجلس بودند و جایگاه مجلس و تاثیر آن را می‌شناسند و حدود نه نفر از اعضای دولت نیز در مجلس بوده‌اند.


وی با بیان اینکه آقای رئیس‌جمهور هم فرمودند که من فرزند مجلس هستم و این نکات نقطه قوتی برای رابطه دولت و مجلس بوده است، اظهارداشت: البته فراز ها و فرودهایی هم در این رابطه بوده است که می تواند در آینده این روابط به صورت بهتر و قوی تری صورت گیرد ولی درکل رابطه دولت و مجلس در در فضایی آرام و منطقی بوده و نمی توان نقطه ضعفی در آن مشاهده کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین در بخش دوم سوالهای مطرح شده با بیان اینکه دولت در برخی حوزه ها عملکردی غیر قابل باور و غیر قابل پیش بینی داشته است، اظهارداشت: دولت در ابتدا گمان می کرد که تورم به مثابه یک زخم در پیکره اقتصادی کشور است لذا از انجائی که آقای روحانی ۳۵ سال در جایگاه‌های کلیدی حضور داشتند و نیازی به فرصتی برای آمدن در فضا نیاز نبود، ایشان خودشان مسئولیت مدیریت تیم اقتصادی را در دست گرفتند و توانستند جلوتر از پیش بینی ها تورم را کاهش دهند یکی از اقدامات خوب تعاملی دولت و مجلس برگزاری جلسات کارشناسی برای مسائلی مثل همین بودجه بوده است.

انصاری ضمن بیان اینکه دولت به دنبال این است که با حفظ سیاست کلی مهار تورم گره های کورتولید و رکود در کشور را باز کند و تولید را رونق بخشد،اظهار داشت: در این مدت جلسه سران سه قوه که تقریا تعطیل شده بود احیاء و جلسه های بین دولت و مجلس مرتب برگزار شد.

وی درهمین زمینه افزود: در این مدت ۲۲ ملاقات بین مجامع استانی نمایندگان و رئیس جمهوری برگزار شد و در مجموع دولت در یک سال گذشته در حوزه اقتصاد موفق بوده و در سیاست خارجی هم موجب آرامش در روابط بین المللی شده و هم دیپلماسی فعالی را بر اساس سه اصل عزت حکمت و مصلحت ایجاد کرده است؛ در حوزه مدیرت داخلی و حوزه سلامت هم کار بزرگی انجام داده و آرزوی چند ساله را برآورده کرده است.

انصاری ضمن بیان اینکه اصل خرد جمعی و تکیه برمشورت در دولت یازدهم کاملا حاکم است، خاطرنشان کرد: تمام بحث ها وموارد مطرح شده در دولت بررسی های کارشناسی می شود چرا که همدلی خوبی بین دولتی ها وجود دارد.

انصاری با اشاره به اینکه دولت سوال و استیضاح را به عنوان یکی از حقوق مجلس استقبال می کند گفت: در خصوص سوالات می‌‌گوئیم حجم آنها یک مقدار زیاد است و وزیری که ابتدای کارش است اینکه دو روز از وقتش در هفته را در مجلس بگذراند خوب نیست

وی همچنین در پاسخ به اینکه، نگاه دولت به احزاب سیاسی با تکیه بر شاخصه اعتدال چیست گفت: قبل از پاسخ به این سوال اجازه دهید اشاره‌ای کوتاه به بحث سوال و استیضاح وزراء در مجلس داشته باشم؛ دراین مورد باید بگویم که سوال و استیضاح حق مجلس است و دولت از این حق مجلس استقبال کرده ولی نکته‌ای که باید بگویم این است که دولت معتقد است که حجم سوالات برای وزیری که در ابتدای فعالیتش است مقداری زیاد از حد است.

وی در همین زمینه افزود: البته دراین زمینه باید از شخص رئیس مجلس وهیأت رئیسه برای تلاششان در پائین آوردن حجم سوالات مطرح شده تشکر کنم، اما با این وجود باید بگویم که ۹۲۵ سوال در سال آغازین دولت خیلی زیاد است و حجم بسیاری از کار دولت را به خود مشغول می کند

معاونت پارلمانی رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه دولت شاهد ۴۵۰۰ تذکر به کابینه در طول این مدت کوتاه فعالیتش بوده است، گفت: به عنوان مثال وزیر داشته‌ایم که امروز مشغول به کار و از فردایش برایش طرح سوال شده است.

انصاری همچنین به طرح سوال از سوی نمایندگان طبق وظیفه نمایندگی شان و منطبق با نص صریح آئین نامه داخلی مجلس اشاره کرد و گفت: اما باید توجه شود که خیلی از سوالات مطرح شده ممکن است درحوزه کاری وزیر سوال شونده نباشد و یا سوالی که مربوط به سوال شونده است تکلیفش روشن است؛ مثلا درمورد پروژه های نیمه تمامی است که جواب روشنش این است که اعتباری نمانده که مجلس به اتمام آنها اختصاص دهد لذا فکر میکنم درتعامل بیشتر بین دوقوه میتوان مدیریت بهتری نسبت به این امر لحاظ شود؛ البته شاید لازم است تا آئین نامه داخلی مجلس درجهت تفویض اختیارات بیشتری به شخصی که در جایگاه ریاست جلسه می نشیند اصلاح شود تا رئیس و نواب وی که در صندلی ریاست می نشینند قدرت بیتشری برای اداره این بحث داشته باشند.

انصاری در پاسخ به اینکه، نگاه دولت به احزاب سیاسی با تکیه بر شاخصه اعتدال چیست گفت: قبل از پاسخ به این سوال اجازه دهید اشاره ای کوتاه به بحث سوال و استیضاح وزراء در مجلس داشته باشم؛ دراین مورد باید بگویم که سوال و استیضاح حق مجلس است و دولت از این حق مجلس استقبال کرده ولی نکته ای که باید بگویم این است که دولت معتقد است که حجم سوالات برای وزیری که در ابتدای فعالیتش است مقداری زیاد از حد است.

وی در همین زمینه افزود: البته دراین زمینه باید از شخص رئیس مجلس وهیأت رئیسه برای تلاششان در پائین آوردن حجم سوالات مطرح شده تشکرکنم، اما با این وجود باید بگویم که ۹۲۵ سوال در سال آغازین دولت خیلی زیاد است و حجم بسیاری از کار دولت را به خود مشغول می کند.

معاونت پارلمانی رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه دولت شاهد ۴۵۰۰ تذکر به کابینه در طول ااین مدت کوتاه فعالیتش بوده است، گفت: به عنوان مثال وزیر داشته ایم که امروز مشغول به کار و از فردایش برایش طرح سوال شده است.

انصاری همچنین به طرح سوال از سوی نمایندگان طبق وظیفه نمایندگی شان و منطبق با نص صریح آئین نامه داخلی مجلس اشاره کرد و گفت: اما باید توجه شود که خیلی از سوالات مطرح شده ممکن است درحوزه کاری وزیر سوال شونده نباشد و یا سوالی که مربوط به سوال شونده است تکلیفش روشن است؛ مثلا درمورد پروژه های نیمه تمامی است که جواب روشنش این است که اعتباری نمانده که مجلس به اتمام آنها اختصاص دهد لذا فکر میکنم درتعامل بیشتر بین دوقوه میتوان مدیریت بهتری نسبت به این امر لحاظ شود؛ البته شاید لازم است تا آئین نامه داخلی مجلس درجهت تفویض اختیارات بیشتری به شخصی که در جایگاه ریاست جلسه می نشیند اصلاح شود تا رئیس و نواب وی که در صندلی ریاست می نشینند قدرت بیتشری برای اداره این بحث داشته باشند.

حجت السلام انصاری در ادامه با اشاره به مشی اعتدالی شخص رئیس جمهور خاطر نشان کرد: آقای روحانی شخصیتی فراجناحی و معتدل شناخته شده اند و این صفت اعتدال را خط مشی دولت قرار داده اند.

وی در همین زمینه افزود: شخصا بارها شاهد بودم که درمورد انتخاب استانداران بارها به دوری از نگاه غیرجناحی تاکید کرده‌اند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوردربخش پایانی صحبت هایش درپاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به تاکیدات رهبرانقلاب درمورد رعایت فاصله گذاری با فتنه و فتنه گران در دولت، حساسیت دولت را نسبت به این فرمایش حضرت آقا چقدر می دانید؛ اظهارداشت: هماهنگونه که مقام معظم رهبری هم اشاره کردند این مسئله در برنامه های دولت در مجلس مطرح شده، دولت ازابتدا به قانون‌گرائی قائل بوده است، لذا ضرورت دارد تا دراعمال این خطوط قرمز یک روش قانونمند و نظام مند حاکم شود.

انصاری در ادامه با بیان اینکه در کشور دستگاه های قانونمندی دراین زمینه داریم افزود: اما متاسفانه با مشکلی مواجه هستیم که گاهی یک مسئله حق و بحث حقوقی و قانونی ای که مطرح می شود بدون اینکه الزامات قانونی یک جا درنظر گرفته شود بنده و امثال بنده به فراخور وابستگی های سیاسی مان ویا حب و بغض های سیاسی و شخصی خود نسبت به اشخاص و افراد شروع می کنیم ازموضع اتهام به اشخاص خاص وارد می شویم بدون اینکه این اتهام نسبت به فرد مورد نظر به اثبات رسیده باشد.

وی در مورد سازوکار انتصابات دولت یازدهم گفت: برای انتصاب مدیران، استانداران، وزراء و معاونین آنها استعلام از مراکز قانونی اعم از وزرات اطلاعات صورت می گیرد، طبیعی است که اگر دستگاههای زیربط با مدارک و اطلاعات، نامناسب بودن یک فرد نسبت به شاخصه های قانونی را تائید کنند،آن فرد نباید منصوب شود اما صرف یک شایعه و صرف اینکه در یک استان و شهرستان و در رقابت های محلی جریانی، جریانی را متهم کند و از فضای سیاسی برای متهم کردن فردی که پایبندی کاملی به نظام و انقلاب و امام دارند،و صرف نقدشان به یک دستگاه آنها را متهم به ضدیت با امام و نظام کنند درست نیست.

انصاری همچنین بر اهتمام دولت نسبت به رعایت خطوط قانونی و عمل به رهنمودهای رهبر انقلاب تاکید کرد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری