وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از آغاز نظارت بر هتلینگ بیمارستان ها از ابتدای مهر ماه خبر داد.

به گزارش قم خبر به نقل از ایرنا، «سیدحسن هاشمی» افزود: بسته هتلینگ برای ما بسیار مهم است و بیمارستان ها و اورژانس های بیمارستان به عنوان پیشانی خدمات بیمارستانی از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

وی گفت: در همین راستا گروه های مسوول برای نظارت بر هتلینگ بیمارستان ها از اول مهر کار خود را آغاز می کنند.

هاشمی یادآور شد: برای استقرار این طرح، سه ماه مهلت داده شده بود و شش ماه نیز برای نظارت بر اجرای آن لحاظ شده است.

به گفته وزیر بهداشت، در بسته هتلینگ، نیروی انسانی و همچنین ظاهر بیمارستان ها یعنی تمیزی بیمارستان و احترام و تکریم به بیماران و همراهان و توجه و مراقبت از اهمیت زیادی برخوردار است.

از آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت از ۱۵ اردیبهشت ماه تاکنون بسته های خدمتی کاهش فرانشیز بیماران در بخش بستری، رایگان شدن زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی، اورژانس هوایی، مقیمی پزشکان در بخش اورژانس بیمارستان ها و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم اجرایی شده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری