نهاد ریاست‌جمهوری از ورود ۱۶ نفر از نمایندگان اصفهان به دفتر رئیس‌جمهور ممانعت کرد.

ممانعت از ورود ۱۶ نماینده اصفهان به دفتر رئیس‌جمهور

به گزارش قم خبر ، سیدناصر موسوی لارگانی، عضو مجمع نمایندگان اصفهان در گفتگو با نسیم اظهار داشت: ۱۶ نفر از نمایندگان اصفهان بیش از یک ساعت مقابل درب ریاست جمهوری حضور یافتند اما به این نمایندگان اجازه ورود به این نهاد را ندادند و حتی برای مقابله با نمایندگان مردم اصفهان از نیروهای حفاظتی استفاده شده است.

وی افزود: نمایندگان اصفهان برای بررسی پروژه آبرسانی به اصفهان که توسط وزیر نیرو ملغی شده است به ریاست جمهوری رفتند.

لارگانی خاطر نشان کرد: با ملغی شدن این پروژه ۵ میلیون نفر از مردم استان با مشکل آب مواجه شدند. وی در ادامه گفت: عدم حضور نمایندگان در نهاد در حالی صورت می گیرد که معاونین وزیر و وزرا و حتی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و وزرا بدون هماهنگی قبلی در مجلس حضور می‌یابند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری