کد خبر: 4090

فقر در جامعه آمریکا به سطح بی سابقه رسیده است.

به گزارش قم خبر ، واحد مرکزی خبر به نقل از پرس تی وی ، تحقیق جدید حاکی از آن است که فقر در آمریکا به سطح بی سابقه رسیده و در حومه شهرها بیش از شهرهای بزرگ در حال گسترش است.

بر اساس تحقیقاتی که مرکز بروکینگز انجام داده است ، در یک دوره دوازده ساله و از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۲ شمار ساکنان فقیر در حومه شهرها ۱۴۰ درصد افزایش یافته است.

۲۲ درصد فقیران حاشیه نشین ، متولد کشورهای خارجی اند و ۲۸ درصد نیز کودک هستند.

موسسه بروکینگز با در نظر گرفتن تاثیر رکود ، سطح فقر در جامعه آمریکا را تجزیه و تحلیل کرده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری