معاون اداری مالی وزارت علوم با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری ردیفی برای استخدام استادان در نظر گرفته نشده از یک شرط برای استخدام احتمالی اعضای هیأت علمی خبر داد.

به گزارش قم خبر ، محمد حسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: امسال نمی توان از معاونت راهبردی ریاست جمهوری ردیف استخدامی برای اعضای هیأت علمی دانشگاهها دریافت کرد.

وی علت این امر را بیان کرد و افزود: در قانون بودجه سال جاری، ردیف استخدامی اعضای هیأت علمی گنجانده نشده است.

به گفته معاون اداری مالی وزارت علوم، اگر تخصیص دانشگاهها در زمینه استخدام اعضای هیأت علمی به طور کامل پرداخت شود امکان اینکه در نیمه دوم سال دانشگاهها بتوانند بخشی از اعضای هیأت علمی را جذب کنند، وجود دارد.

امید درباره آن دسته از اعضای هیأت علمی که در فراخوان شرکت کرده و پذیرفته شده اند، گفت: در صورت تخصیص بودجه شاید در نیمه دوم سال تعدادی از این استادان جذب شوند. در غیر اینصورت سال آینده پذیرفته می شوند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری