ولی امر مسلمین در خطبه نماز عید فطر، اسرائیل را به سگی تشبیه کردند که از کرده خود سخت پشیمان شده است و دنبال راهکاری برای جبران مافات است...

به گزارش قم خبر ، رضا مصطفوی در شبکه های اجتماعی نوشت:

ضرب المثل ها، داستانهای جالبی دارند و وقتی جالبتر می شود که بفهمیم گوینده چرا آن ضرب المثل را به کار برده است. ولی امر مسلمین در خطبه نماز عید فطر، اسرائیل را به سگی تشبیه کردند که از کرده خود سخت پشیمان شده است و دنبال راهکاری برای جبران مافات است...
 
آورده اند که: "سگی تكه گوشتي را از دكان قصابي دزديد و گریخت. قصاب او را تعقيب كرد. سگ از ترس دل را به دريا زد و خود را به آب انداخت و همين كه در ميان رودخانه رسيد، عكس خود را در آب ديد و خيال كرد سگ ديگري است كه پاره گوشتي در دهان دارد. سگ حريص، طعمه موجود را به خيال دزديدن آن لقمه، در آب رها كرد. آب، گوشت را برد و در نتيجه از طعمه خود نيز محروم گشت و سخت پشيمان شد."
 
از آن به بعد، وقتی کسی غلط اضافه میکند، و به صرافت بازگشت از راه رفته می افتد، می گویند "مثل سگ پشیمان شده است."

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری