دانشگاه علوم پزشکی ایران با دانشگاه سانتیاگو د کامپوستلا اسپانیا در طرح گسترش همکاریهای علمی توسعه یافته اتحادیه اروپا (طرح سلام ) در زمینه اعزام دانشجویان بورسیه همکاری دوجانبه خواهد داشت.

به گزارش قم خبر به نقل از تسنیم، دانشگاه علوم پزشکی ایران با دانشگاه سانتیاگو د کامپوستلا اسپانیا در طرح گسترش همکاری‌های علمی توسعه یافته اتحادیه اروپا (طرح سلام) در زمینه اعزام دانشجویان بورسیه همکاری خواهند داشت. براین اساس دانشگاه علوم پزشکی ایران با دانشگاه سانتیاگو د کامپوستلا اسپانیا (IUMS & University of Santiago de Compostela) در طرح گسترش همکاری‌های علمی توسعه یافته اتحادیه اروپا (طرح سلام) در زمینه اعزام دانشجویان بورسیه روابط دوجانبه خواهند داشت.


طرح گسترش همکاری‌های علمی توسعه یافته اتحادیه اروپا با کشورهای ایران، عراق و یمن به طرح سلام (SALAM) مشهور است. طرح سلام مشتمل بر دوره‌های کارشناسی‌ارشد، دکتری، فوق دکتری و دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت است که با همکاری دانشگاه‌های متعددی در سطح اتحادیه اروپا برگزار می‌شود.

بر همین اساس دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه سانتیاگو د کامپوستا در زمینه اعزام دانشجویان بورسیه روابط دوجانبه خواهند داشت که برخی از تعهدات این طرح شامل پرداخت هزینه بلیط داوطلبان قبول شده جهت عزیمت به کشور محل تحصیل، پرداخت شهریه دانشگاه، پرداخت مقرری ماهیانه و ارائه بیمه خواهد بود.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری