کد خبر: 3332

طبق بررسی های بانک مرکزی، قیمت لبنیات طی یک سال گذشته ۲۵.۷ درصد، میوه های تازه ۳۳.۹ درصد، سبزی های تازه ۹.۳ درصد، گوشت قرمز ۵.۹ درصد، گوشت مرغ ۶.۱ درصد، قند و شکر ۹.۷ درصد، چای ۳.۶ درصد، برنج ۳ درصد و روغن نباتی ۳.۹ درصد افزایش یافت.

به گزارش قم خبر به نقل از تسنیم، بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۷ تیرماه سال جاری را منتشر و اعلام کرد: در تاریخ مورد بررسی نسبت به هفته قبل قیمت شش گروه کالایی افزایش و پنج گروه کالایی کاهش یافت البته قیمت یک گروه ثابت مانده است.


برهمین اساس، قیمت لبنیات، حبوب، سبزی های تازه، گوشت قرمز، قند و شکر و چای در هفته مورد بررسی افزایش و در مقابل قیمت تخم مرغ، برنج، میوه های تازه و گوشت مرغ کاهش یافته است. روغن نباتی در این هفته تغییر قیمت نداشت.

گفتنی است طبق بررسی های بانک مرکزی، قیمت لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل ۲۵.۷ درصد، میوه های تازه ۳۳.۹ درصد، سبزی های تازه ۹.۳ درصد، گوشت قرمز ۵.۹ درصد، گوشت مرغ ۶.۱ درصد، قند و شکر ۹.۷ درصد، چای ۳.۶ درصد، برنج ۳ درصد و روغن نباتی نیز ۳.۹ درصد افزایش و در مقابل قیمت تخم مرغ ۰.۸ درصد و حبوب نیز ۱۶.۱ درصد کاهش یافته است.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه معادل ۱۵.۹ درصد افزایش ولی بهای پنیر غیر پاستوریزه به ترتیب ۰.۳ درصد کاهش یافت. قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود بهای تخم مرغ معادل ۱۰.۴ درصد کاهش داشت و شانه ای ۷۰۰۰۰ الی ۹۰۰۰۰ ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج قیمت برنج داخله درجه یک معادل ۰.۱ درصد کاهش یافت و بهای برنج داخله درجه دو ثابت بود. در گروه جنوب، قیمت نخود معادل ۰.۱ درصد و لپه نخود ۱.۱ درصد افزایش ولی بهای لوبیا چشم بلبلی و لوبیا قرمز هر یک ۰.۲ درصد و لوبیا سفید ۰.۱ درصد کاهش داشت قیمت سایر اقلام این گروه بدن تغییر بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای سیب، گلاب، معاد ۰.۸ درصد، آلو ۱.۳ درصد و انگور ۱۱.۱ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۳ درصد تا ۳.۴ درصد افزایش یافت.

در گروه سبزی های تازه بهای خیار معادل ۵.۲ درصد، گوجه فرنگی ۲.۵ درصد و سبزی های برگی ۰.۲ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۶ درصد تا ۱.۵ درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند ثابت بود. قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل ۰.۱ درصد و گوشت مرغ ۱.۶ درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند و شکر هر یک معادل ۰.۱ درصد و چای خارجی ۳.۳ درصد افزایش داشت. قیمت انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری