معاون فرهنگی وزارت علوم از تجمیع آیین نامه انضباطی در منشور دانشجویی خبر داد.

به گزارش قم خبر ؛ ضیاء هاشمی در گفتگو با مهر در این باره، گفت: همه اسناد و متونی را که مشتمل بر اختیارات، حقوق و تکالیف دانشجویان است مرور کردیم.


وی با بیان اینکه معاونت فرهنگی وزارت علوم به دنبال انتشار یک متن کاربردی به عنوان مجموعه حقوق دانشجویی است، ادامه داد: اصلاً انتشار یک متن جامع مد نظر وزارت علوم نیست بلکه این متن در محورهای برجسته که مبتلا به دانشجویان است و بیشتر با آن مواجه هستند، به عنوان اصل حقوق دانشجویی جمع بندی می شود.

به گفته معاون فرهنگی وزارت علوم، متن نخست این منشور ویرایش شده و نسخه دوم آن در اختیار مسئولان بالادستی قرار می گیرد تا اول مهرماه در قالب یک کتابچه منتشر و در سایت دانشگاهها قرار گیرد.

هاشمی همچنن درباره بخشهای تشکیل دهنده این منشور، اظهار داشت: حقوق آموزشی دانشجویان در ارتباط با استاد، مدیریت آموزشی دانشگاه، حق اعتراض به نمره، حقوق صنفی دانشجویان از جمله در خصوص خوابگاه، تغذیه، رفتار با کارکنان و مدیران دانشگاه در این منشور دیده شده است.

وی افزود: فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان از جمله چگونگی فعالیت تشکلها و حقوق دانشجویان در این زمینه مد نظر معاونت فرهنگی است.

معاون فرهنگی وزارت علوم از تجمیع آیین نامه انضباطی در منشور دانشجویی خبر داد و اظهار داشت: بخشی از منشور دانشجویی هم در حوزه انضباطی قرار دارد، به این ترتیب اگر دانشجویی در معرض اتهام قرار گرفت باید بداند که بر اساس آیین نامه چه رفتاری با او می شود و چه وظایفی در این زمینه دارد. به همین منظور آیین نامه انضباطی در منشور دانشجویی تجمیع می شود.

وی با بیان اینکه در واقع منشور دانشجویی مصوبه جدید ندارد، خاطرنشان کرد: این منشور صرفاً جهت اطلاع رسانی بیشتر دانشجویان است تا بدانند در مواقع لازم چگونه می توانند حقوق خود را استیفا کنند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری