آیت الله مصباح یزدی گفت: هر جا فرهنگ الحادی بیشتر رشد کند، جامعه در آن جا بیشتر از هم پاشیده می شود و طبیعت فکری اهل دنیا، فردگرایی، لذت گرایی و خود محور بودن است.

به گزارش قم خبر به نقل از تسنیم، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی دوشنبه شب در درس اخلاق ماه رمضان که در دفتر رهبر معظم انقلاب در قم برگزار شد، با اشاره به ویژگی های اهل آخرت اظهار کرد: اهل آخرت کسانی هستند که با حیا هستند و کارهای احمقانه را انجام نمی دهند، اهل دنیا فقط به فکر منافع خودشان هستند، اما اهل آخرت نفعشان به مردم می رسد و با مردم دو رویی ندارند، اعمالی ارزش دارد که از ایمان انسان سرچشمه بگیرد، هر چه ایمان انسان قوی تر و بنیادی تر باشد، اعمال انسان تاثیر بیشتری می گذارد و انسان به سعادت آخروی نزدیک تر می شود.


استاد اخلاق حوزه علمیه قم با اشاره به اهل آخرت گفت: کسی که به قیامت معتقد است، از لذت های زودگذر دنیا می گذرد تا در آخرت از لذت هایی استفاده کند که صدها برابر لذت های دنیا است، نباید تعجب کنیم که اهل دنیا نفعشان کم است، حیات انسان تنها به این چند ده سال زندگی دنیا محدود نیست، بلکه اصل زندگی در آخرت است، دنیا محل کاشت است و آخرت محل برداشت است، انسان باید در دنیا تا حد ممکن عمل صالح را انجام دهد تا در آخرت به سعادت برسد.

آیت الله مصباح یزدی فعالیت جسم انسان را نتیجه همکاری میلیون ها سلول دانست و افزود: سلول های بدن انسان وقتی که با هم همکاری دارند، یک شخص را به وجود می آورند، اما اگر این سلول ها از هم جدا شوند، دیگر دیگر جزئی از بدن نیستند، برخی عنوان می کنند که انسان ها هم به مانند سلول های بدن هستند، انسان ها مثل سلول ها همکاری می کنند و یک جامعه را تشکیل می دهند، این نظریه اصالت را از آن جامعه می داند و به عنوان یکی از تئوری های علوم اجتماعی مطرح بود، براساس این نظریه انسان های جدا شده از جامعه، مانند سلول های بریده ی بدن هستند که مدت کمی زنده می مانند.

وی تصریح کرد: سوسیالیسم براساس تئوری اصالت جامعه بنا شده است، براساس این تئوری انسان یعنی جامعه و در واقع آن چیزی که زنده است، جامعه انسانی است، براساس نظریه اصالت جامعه ضرورت کمک به دیگران این گونه توجیه شد که هستی انسان به این بستگی دارد که به فکر دیگران باشد، جامعه یک وجود است و اگر اعضای یک جامعه با هم همکاری نکنند و به فکر یکدیگر نباشند، آن جامعه زنده نمی ماند.

رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) با اشاره به رواج تفکرات مادی در ایران بیان کرد: این گرایش در مکاتب و حتی مذاهب مختلفی، طرافداران را پیدا کردند، در جامعه ما هم یک زمانی افکار مارکسیستی رواج داشت، حتی روحانیونی بودند که به نام اسلام از حزب توده طرافداری می کردند و از نهج البلاغه برای ترویج تفکرات مارکسیستی استفاده می کردند.

آیت الله مصباح یزدی نظریه اصالت جامعه را برخلاف تعلیمات اسلام دانست و افزود: اسلام برای هر فردی موجودیت خاصی قائل است، البته در اسلام آنقدر به خدمت به دیگران اهمیت داده شده است که گاهی خدمت به یک شخص از صدها حج و عمره مقبول ثواب بیشتری دارد.

وی تصریح کرد: هر چقدر ما به دنیا اصالت بدهیم، فردگراتر می شویم، هر چقدر انسان به عالم دیگر معتقدتر باشد، مراقب می کند که به دیگران ظلم نکند و به دیگران خدمت کند، اما اگر انسان معتقد به آخرت نباشد، دلیلی ندارد که برای دیگران کاری کند، هر جا فرهنگ الحادی بیشتر رشد کند، جامعه در آن جا بیشتر از هم پاشیده می شود و طبیعت فکری اهل دنیا، فردگرایی، لذت گرایی و خود محور بودن است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری