سید محمد خاتمی در صورتی از قدرت سیاسی خداحافظی کرده که باید آن را نه بر اساس خضوع سیاسی که بر اساس پایان عمر سیاسی وی به دلیل تعلق خاطر به فتنه انگیزی ها تفسیر نمود و این واقعیتی انکار ناپذیر می باشد.

به گزارش قم خبر به نقل از عصر امروز، یکی از موضوعاتی که در رسانه های جریان اصلاحات در حال پیگیری است، بررسی اظهارات اخیر سیدمحمدخاتمی در خصوص وداع از قدرت می باشد.


اصلاح طلبان در این زمینه با اشاره به این که سید محمد خاتمی از قدرت وداع کرده اما از سیاست نه، تاکید و تصریح دارند که وی ضمن پذیرش رهبری جبهه اصلاحات در صدد است که به کادر سازی و فعالیت های اجتماعی بپردازد.

آنچه باید در این خصوص تصریح شود این است که سید محمد خاتمی در صورتی از قدرت سیاسی خداحافظی کرده که باید آن را نه بر اساس خضوع سیاسی که بر اساس پایان عمر سیاسی وی به دلیل تعلق خاطر به فتنه انگیزی ها تفسیر نمود و این واقعیتی انکار ناپذیر می باشد.

بازی جدید اصلاح طلبان، توسل به قدرت اجتماعی است. به این معنا که آنان در تلاش هستند ضمن شدت دادن به فعالیت های اجتماعی و فربه ساختن بدنه اجتماعی در ابتدا میکروفیزیک قدرت را تصاحب کرده و سپس با جلب اعتماد عمومی ایجاد فشار اجتماعی را برای تحمیل خود به ساختار سیاسی کشور فراهم آورند.

اما آنچه باید گروه های مختلف اصلاح طلب بدانند این است که پذیرش رهبری جریان اصلاحات توسط خاتمی جز تعریف عمومی از این رفتار به معنای حمایت از فتنه دستاورد دیگری نخواهد داشت.

خاتمی دیگر یک چهره تاثیر گزار برای مردم نیست و وی با عدول از اندیشه های حضرت امام (ره) و وارد شدن به فاز عناد با نظام اسلامی به یک چهره ضد نظام تبدیل شده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری