کد خبر: 2746

روزنامه ایندیپندنت در گزارشی به قلم پاتریک کوکبرن نوشته است: صحبت از دیدار سفیر سابق عربستان در واشنگتن و مامور اطلاعاتی سابق عربستان، بندر بن سلطان با مدیر اطلاعاتی سابق MI۶ ریچارد دیرلاو است.

به گزارش قم خبر به نقل از افکارنیوز، روزنامه ایندیپندنت در گزارشی به قلم پاتریک کوکبرن نوشته است: صحبت از دیدار سفیر سابق عربستان در واشنگتن و مامور اطلاعاتی سابق عربستان، بندر بن سلطان با مدیر اطلاعاتی سابق MI۶ ریچارد دیرلاو است.


ایندیپندنت در ادامه نوشت: بندر بن سلطان در این دیدار می گوید: «ریچارد زمان زیادی درخاورمیانه باقی نمانده است برای آن روزی که به معنای واقعی کلمه، تنها «خدا» باید به شیعه کمک کند. روزی که میلیارد ها سنی به سادگی آنها را در اختیار خود گرفته اند.»

اکنون پیش بینی او با کمک های عربستان به تروریست ها به واقعیت نزدیک شده است. با تصرف موصل توسط داعش ، زنان و کودکان شیعه در روستاهای شمالی کرکوک به قتل رسیدند و دانشجویان شیعه دانشکده افسری با ضرب گلوله کشته و در گورهای دسته جمعی در تکریت دفن شدند.

هیچ شکی در مورد سخنان بندر بن سلطان نیست. هفته گذشته ریچارد دیرلاو، رییس MI۶ یا همان سرویس اطلاعاتی انگلیس، با تاکید بر اهمیت سخنان بندر بن سلطان، گفت: «آنها یک نظر دلسردکننده ای داشتند و من به خوبی آن را به یاد می آورم.» او که در کمک های مالی قطر و عربستان به داعش شکی ندارد می افزاید: این چیزها به سادگی اتفاق نمی افتد...در زمانی که رهبران قبیله ای و اکثریت جامعه سنی عراق، وجود خود را مدیون عربستان و مهم ترین کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند، بعید است به همکاری داعش تن دهند مگر اینکه عربستان از آنها بخواهد.»

او به یاد می آورد که بندر بن سلطان در زمان حادثه ۱۱سپتامبر با تمام وجود بر سر او در دفترش فریاد می زد. و می گفت حادثه ۱۱سپتامبر یک خراش سوزن برای غرب است و تروریست ها می خواهند خانه سعودی را خراب کنند و خاورمیانه میانه را از نو بسازند.»

دیرلاو می افزاید: «با وقوع ۱۱سپتامبر عربستان ۲سیاست را در پیش گرفت. اول تشویق نیروهای جهادی به عنوان یک ابزار مفید ضد شیعه در خارج اما سرکوب آنها در داخل کشور به عنوان یک تهدید. این سیاست دوگانه ایست که عربستان در طی این سال ها به کار گرفته است.»

همکاری عربستان در تجهیز ستیزه جویان ضد شیعه حتی در اسناد افشاشده ایالات متحده آمریکا مشخص شده است. هیلاری کلینتون در سال ۲۰۰۹، در یک پرونده ای که بعدها افشاشد نوشته است: عربستان سعودی همچنان پایگاه حامی مهم مالی القاعده ، طالبات، لشکر طالبان در پاکستان و دیگر گروه های تروریستی است.» به نوشته کلینتون، مقابله عربستان با القاعده به علت تهدیدهای داخلی کشور خود بوده است و نه فعالیت های تروریستی بین المللی.

در ادامه پاتریک کوکبرن می نویسد: غرب تاوان همکاری با عربستان را خواهد پرداخت؛ عربستانی که استفاده از جهادی های سنی را به دموکراسی ترجیح داده است. غرب و متحدانش از جنگ منطقه ای عراق فرار کردند. آنها مالکی را به حاشیه راندن اقلیت سنی محکوم کرده اند.

عربستان سعودی هیولای فرانکشتاین را ایجاد کرده که اکنون کنترلش از دست خارج شده است. دیرلاو، از قول یک ژنرال سعودی در زمان حادثه ۱۱سپتامبر می گوید که عربستان سعودی از حمایت خود از شورشی ها پشیمان خواهد شد؛ چرا که هدف بعدی آنها، خانه سعود خواهد بود. این تحلیل درست تنها بندر بن سلطان را تهدید نخواهد کرد و بلکه عربستان را تهدید می کند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری