کد خبر: 2614

برخی شرکت های وارداتی ثبت کننده داروهای برند اصلی به بهانه های مختلف از جمله بخشنامه های مربوط به شرایط واردات موازی دارو، علی رغم دریافت مجوز ورود اقدام به واردات و ترخیص داروهای ثبتی خود نمی کنند.

به گزارش قم خبر در ستون اخبار ویژه روزنامه خراسان آمده است:


بر اساس بررسی های یک نهاد مسئول، طی هفته های اخیربرخی شرکت های وارداتی ثبت کننده داروهای برند اصلی به بهانه های مختلف از جمله بخشنامه های مربوط به شرایط واردات موازی دارو، علی رغم دریافت مجوز ورود اقدام به واردات و ترخیص داروهای ثبتی خود نمی کنند و این موضوع در آینده نزدیک می تواند باعث بروز کمبودهای مقطعی دارو در کشور شود که باید پیش از بروز چنین مشکلی، جلوی آن گرفته و موضوع حل شود.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری