در جلسه هفته آینده دادگاه مطبوعات پرونده روزنامه‌های «دنیای اقتصاد» و «تهران امروز» و همچنین نشریه «عنوان» مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

به گزارش قم خبر به نقل از فارس، در جلسه هفته آینده دادگاه مطبوعات پرونده‌ روزنامه تهران امروز، روزنامه دنیای اقتصاد و همچنین نشریه عنوان بررسی می‌شود.

این جلسه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری و با مدیریت قاضی مدیرخراسانی بررسی می‌شود.

پرونده مدیرمسئول روزنامه تهران امروز به اتهام افترا و همچنین نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بوده است که شاکی این پرونده خصوصی است.

همچنین اتهام مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد افترا بوده که شاکی آن مدعی‌العموم است.

در جلسه هفته آینده دادگاه مطبوعات مدیرمسئول نشریه عنوان به اتهام استفاده ابزاری از تصاویر زن با شاکی مدعی‌العموم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری