به تازگی در این دریا نفت به دست آمد که متاسفانه دولت آنرا رها کرده و استخراج آنرا به کشورهای دیگر منطقه واگذار کرده است که از این بابت گلایه مندی داریم.

به گزارش قم خبر ، سید رمضان شجاعی کیاسری در گفت و گو با پورت پرس با اشاره به اینکه دریای مازندران ظرفیتهای بسیاری دارد گفت: به تازگی در این دریا نفت به دست آمد که متاسفانه دولت آنرا رها کرده و استخراج آنرا به کشورهای دیگر منطقه واگذار کرده است که از این بابت گلایه مندی داریم.

وی با اشاره به اینکه سهم بندی از دریای مازندران سال به سال در حال کاهش است گفت: به نظر می رسد عهد نامه ترکمانچای همچنان ادامه پیدا می کند زیرا دولت برای افزایش سهم ایران از دریاچه مازندران باید اقدام کند که این کار را نمی کند.

نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سهم دریاچه مازندران سهم ایران اسلامی است گفت: باید با افزایش سهم دریاچه مازندران، از کیان کشور دفاع شود.

وی با بیان اینکه ظرفیتهای گردشگری بسیار خوبی در حوزه دریای مازندران وجود دارد گفت: هنوز این ظرفیتها به نتیجه نرسیده است.

شجاعی کیاسری با تاکید بر اینکه دولت برای ساماندهی دریای مازندران بی برنامه است گفت: در بحث رژیم حقوقی دریای خزر کم کاری شد و متاسفانه بخش اعظم آنرا واگذار کردند در حالی که این دریا متعلق به ایران بوده و باید بیشترین سهم بهره برداری از آن به ایران داده شود.

وی با اشاره به قطعنامه ترکمانجای گفت: به هر حال دوران این قطعنامه به سر آمد اما همچنان مانند همان زمان اجرا می شود.

نماینده ساری با یادآوری اینکه در گذشته سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد بود و در اثر ضعف دیپلماسی در دولت گذشته، این سهم به زیر ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است گفت: این کاهش سهمیه توجیه ندارد و بر اساس مستنداتی که در دست داریم ، از این حق بهره برداری از دریای مازندران دفاع کنیم.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری