کد خبر: 15890

دیپلمات سابق کشورمان گفت: در ٣٥ سال گذشته همه راههای نظامی و تحریم و فشار در بالاترین سطح ممکن علیه ایران استفاده شده و امروز اعراب متحد امریکا و اسرائیل و تندروهای کنگره ناله میکنند که ایران از همیشه قدرتمندتر و با نفوذتر شده است.

به گزارش قم خبر به نقل از تسنیم، سید حسین موسویان دیپلمات سابق کشورمان روز گذشته در جلسه ای که به دعوت شورای روابط أعراب و امریکا در یکی از ساختماهای اداری کنگره امریکا برگزار شد مذاکرات هسته ای ایران و گروه کشورهای ۱+۵ را بررسی کرد.

در این جلسه که در یکی از سالنهای اجتماعات کنگره برگزار شده بود، جمعی از کارشناسان سیاسی کنگره، نماینده گانی از کشورهای عربی. کارشناسان هسته ای امریکا و نماینده گان رسانه ها حضور داشتند.

بیست نکته ای که موسویان در این نشست مطرح کرد بدین شرح است:

الف: چهارچوب توافق هسته ای سوییس از نظر ایران برد- برد است چون پنج خواسته ایران تأمین شده:

١- ایران مجاز خواهد تکنولوژی غنی سازی و أب سنگین و أب سبک را در خاک خود داشته باشد.
٢- تحریمها برداشته خواهند شد.
٣- نهایتا پرونده ایران در اژانس بین المللی انرژی اتمی عادی خواهد شد.
٤- نهایتا پرونده هسته ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج خواهد شد.
٥- قدرتهای بزرگ نیز همکاریهای تکنولوژیک هسته ای با ایران خواهند داشت.

ب:این چهارچوب از نظر قدرتهای جهانی نیز برد- برد است زیرا پنج خواسته اصلی آنها تأمین شده است:

١- ایران حداکثر تعهدات راستی آزمایی در چاچوب معاهده ان پی تی و آژانس را پذیرفته است.
٢- ایران پذیرفته که در مورد رفع ابهامات فعالیتهای احتمالی نظامی در گذشته با اژانس همکاری و دسترسیهای لازم را بدهد.
٣- ایران اقدامات اعتماد ساز در مورد عدم انحراف به سمت ساخت بمب را پذیرفته است.
٤- ایران اقدامات مربوط به دوره زمانی "یکسال عدم گریز" را پذیرفته است.
٥- ایران یک دوره زمانی ١٠-٢٠ ساله را برای قادمات اعتماد ساز در برنامه هسته ایش را پذیرفته است.

پ: با این وجود من معتقدم که که این اگر توافق هسته ای نهائی شود ، پنج دستاورد بزرگ متقابل با تاثیرات جهانی خواهد داشت:

١- از بروزیک جنگ خانمان‌سوز در منطقه جلوگیری میشود.
٢- اولین موفقیت عملی در زمینه سیاست رییس جمهور امریکا در مورد "تعامل با ایران" بدست خواهد امد.
٣-توافق با ایران یک سیستم جدید راستی آزمایی برای رژیم عدم اشاعه خواهد بود که اگر قدرتهای جهانی صادق باشند می‌توانند این سیستم را به استاندارد های جهانی عدم اشاعه تبدیل کنند.
٤- این توافق یک معیارهای نوین برای اطمینان از عدم انحراف به سمت بمب هسته ای را معرفی خواهد کرد که اگر قدرتهای جهانی این معیارها را جهانی کنند، برای أبد راه ساخت بمب هسته ای در جهان بسته خواهد شد.
٥- موفقیت در مذاکرات هسته ای در را بروی همکاریهای ایران و قدرتهای جهانی در حل بحرانهای منطقه و محورهای منافع مشترک باز خواهد کرد.

موسویان در عین حال گفت هنوز کإرهای زیادی تا توافق نهائی مانده است. أعراب متحد امریکا و اسرائیل نگران هستند که ایران و امریکا با توافق هسته ای به ماه عسل خواهند رفت. من به آنها میگویم خیالتان راحت باشد. خصومتها و عدم اعتماد متقابل ایران و امریکا با یک توافق هسته ای مرتفع نخواهد شد و تهران و واشینگتن هم با این توافق دوست نخواهند شد.

موسویان خطاب به کنگره امریکا گفت شما یک درک اشتباه در مورد ایران دارید که هنوز هم فکر می‌کنید که با فشار و تهدید ، ایران را به زانو در خواهید آورد. اگر توافق هسته ای هم صورت نگیرد نه ایران و نه امریکا از پا در نخواهند آمد و در تهران یا واشنگتن هم تغییر رژیم نخواهیم داشت.

در ٣٥ سال گذشته همه راههای نظامی و تحریم و فشار در بالاترین سطح ممکن علیه ایران استفاده شده و امروز اعراب متحد امریکا و اسرائیل و تندروهای کنگره ناله میکنند که ایران از همیشه قدرتمند تر و با نفوذتر شده است. لذا باید درک کنید که فشار و تحریم هرچه علیه ایران بیشتر شود ایران تهاجمی تَر عمل خواهد کرد. اگر با ایران مثل این مذاکرات هسته‌ای با احترام و تعامل رفتار کنید، ایران را منعطف خواهید یافت.

موسویان در مورد اعتراضات رژیم صهیونیستی به تفاهم هسته‌ای نیز گفت: ایران و اسرائیل در سیاست هسته ای در پنج مورد اختلاف أساسی دارند:
١- ایران معاهده ان پی تی را پذیرفته و این رژیم نمی پذیرد.
٢- ایران بمب هسته ای ندارد و اسرائیل ٤٠٠ بمب هسته ای دارد.
٣- ایران در ١٠ سال گذشته از تمام أعضاء اژانس بیشتر اجازه بازرسی داده و اسرائیل یک مورد هم نداده.
٤- ایران بانی خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای است و اسرائیل مانع آن.
٥- ایران حامی عاری‌سازی خاورمیانه از کل سلاحهای کشتار جمعی است و اسرائیل مخالف آن.
در عین حال کنگره امریکا مدعی مخالف بمب هسته ای ، از سیاست هسته ای اسرائیل دفاع میکند و همه تحریم ها و فشارها را روی ایران میگذارد.
کنگره باید به این سیاستهای دوگانه خاتمه دهد. اگر رژیم صهیونیستی و أعراب همین چارچوب توافق هسته ای را بپذیرند، خاورمیانه برأی همیشه منطقه عاری از سباح هسته ای باقی خواهد ماند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری