دو تن از وزرای اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از روند تخصیص اعتبارات به طرح تحول نظام سلامت انتقاد کردند.

به گزارش قم خبربه نقل از مهر، دکتر مسعود پزشکیان وزیر بهداشت دولت هشتم که در حال حاضر نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است، نسبت به روند تخصیص اعتبارات به طرح تحول سلامت انتقاد دارد.


وی معتقد است که بدون در نظر گرفته حد و حدود هزینه ها، اجرای طرح تحول سلامت در عمل غیر ممکن است. چرا که چنین پولی در صندوق دولت وجود ندارد.

پزشکیان گفته است که نتیجه این طرح تاکنون این شده که بیمارستان های مجهز، مجهزتر شوند و مناطق محروم بدون امکانات ماندند و پول به دست کسانی رسید که داراتر هستند و بیمارستان و شهری که داراتر است پول بیشتری را از این هزینه ها به خود اختصاص داده و می دهد.

وی با اشاره به جلسات کمیسیون متبوعش در مجلس با وزارت بهدشت بر سر نحوه اجرای مناسب طرح تحول نظام سلامت گفت: بحث ما با وزارت بهداشت این بود که در قدم اول پول را بر اساس سرانه و جمعیت ارائه دهند و در واقع باید هر جا که امکانات نداشت تجهیز می شد اما این کار دقیقا برخلاف این مسیر در حال اتفاق است.

وزیر بهداشت دولت هشتم اضافه کرد: متأسفانه این روند هزینه تمام شده را بالا می برد و بی عدالتی را عمیق تر و مناطق محروم را با مشکلات بیشتری در گرفتن خدمات بهداشتی - درمانی مواجه خواهد کرد، در نتیجه با این روند طولی نمی کشد که دولت، مجلس، بیمه ها و مردم با چالش جدی مواجه می شوند.

دکتر علی رضا مرندی که او نیز وزیر بهداشت و هم اکنون عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است، عنوان داشت: نباید اجازه بدهیم مردم مریض شوند و اگر مریض شدند نباید اجازه دهیم بستری شوند و چنانکه خدمات هزینه درمان و بستری را بالا ببریم باعث می شود که بستری شدن برای بیمارستان ها صرفه اقتصادی داشته باشد بیماران به سمت بستری هدایت شوند.

بر اساس آنچه که گزارش های وزارت بهداشت از روند اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی نشان می دهد، هزینه پراختی از جیب مردم بابت خدمات بستری، به حدود ۶ درصد رسیده است. این در حالی است که تا سال گذشته و قبل از اجرای طرح تحول سلامت، سهم پرداختی مردم بابت هزینه های سلامت، بالای ۶۰ درصد بود.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری