دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات گفت: در جلسه هفته آینده هیأت نظارت بر مطبوعات (دوشنبه یازدهم اسفندماه) اعضای این هیأت، مطلب روزنامه اعتماد و شائبه‌های ایجاد شده را مورد بررسی قرار می‌دهند.

به گزارش قم خبر ، سیدعلاءالدین ظهوریان در گفت‌وگو با فارس، از بررسی پرونده روزنامه اعتماد در جلسه هفته آینده هیأت نظارت بر مطبوعات خبر داد و گفت: در تمام جلسات هیأت نظارت بر مطبوعات امور و محتوای نشریات در دستور کار قرار می‌گیرد.

دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات در ادامه، اظهار داشت: بر همین اساس نیز روزنامه اعتماد استثنا نیست و مطلب این روزنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه هفته آینده هیأت نظارت بر مطبوعات (دوشنبه یازدهم اسفندماه) اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات مطلب روزنامه اعتماد و شائبه‌های ایجاد شده را مورد بررسی قرار می‌دهند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری