کد خبر: 13923

شاه مغرب در واکنش به افشای حساب محرمانه او در یکی از بانک های سوییس در صدد مبرا کردن خود از این رسوایی بر آمد.

به گزارش قم خبر به نقل از العالم، روزنامه فرانسوي لوموند هفته گذشته فاش كرد كه محمد ششم، شاه مغرب، حسابي محرمانه در بانك "اچ اس بي سي" سویيس دارد. شاه مغرب چهارشنبه در گفت وگو با روزنامه لوموند براي مبرا كردن خود گفت: پول های موجود در حساب بانكي من در بانك "اچ اس بی سی"كه شما در مقاله خود به آن اشاره كرديد، با شفافيت كامل و آگاهی نهادهای پولی مغرب و بعد از موافقت رسمی سازمان حسابرسی براساس قوانين مغرب سپرده گذاری شده است.

وي افزود: اين حساب بانكي در چارچوب قواعد و قوانين مالياتي مغرب افتتاح شده است. روزنامه لوموند در مقابله دهم فوريه جاري خود مقاله ای با عنوان "محمد ششم مشتري شماره ۵۰۹۰۱۹۰۱۰۳؟" نوشت: شاه مغرب در سال ۲۰۰۶ ميلادی حسابی را در بانك "اچ اس بی سی" باز كرد و اين درحالی است كه براساس قوانين مغرب، داشتن حساب بانكی خارجی برای مغربی ها ممنوع است؛ مگر به طور استثنا دفتر نظارتی و حسابرسی در اين زمينه مجوز بدهد.

اين روزنامه نوشت: هويت شاه مغرب با يك رمز داخلی پنهان شده بود و بين پاييز ۲۰۰۶ تا ۳۱ مارس ۲۰۰۷ ميلادی موجودی حساب او بالغ بر ۷.۹ ميليون يورو بوده است.

محمد ششم در سال ۱۹۹۹ ، در سن سی و شش سالگی ، به دنبال مرگ پدرش سلطان حسن دوم ، به عنوان پادشاه مغرب به قدرت رسید.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری