ارگان فتنه‌گران مدعی شد دغدغه آشوبگران و سران آنها دغدغه‌های انقلابی و مقدس بوده است.

به گزارش قم خبر، کیهان نوشت: سایت کلمه که از پاریس و توسط برخی فراریان فتنه سبز اداره می‌شود، مدعی شده سران فتنه سبز نگران باز تولید مناسبات شاهنشاهی بوده‌اند!

آنچه گردانندگان نابغه کلمه مسکوت گذاشته‌اند، پاسخ به چند سوال است و از جمله اینکه؛ آیا به خاطر همین دغدغه کذایی بود که رضا ربع‌پهلوی ضمن حمایت از آشوبگران گفت ما و آنها در یک تقاطع تاریخی به هم رسیده‌ایم و آیا به همین علت قاطبه سلطنت‌طلبان ورشکسته - نظیر داریوش همایون و... - از فتنه سبز اعلام حمایت کردند؟

از سوی دیگر چرا حامیان سلطنت‌پهلوی در آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی که خیانت ۲ کودتای بزرگ علیه منافع ملت ایران را در کارنامه خود دارند، از جنبش سبز کذایی حمایت کردند. آیا آنها طرفدار مردم ایران شده بودند یا دست‌اندرکاران آشوب سبز، در کسوت شعبان بی‌مخ‌ها و پری‌بلنده‌های جدید درآمده بودند؟

پرسش بعدی درباره محتوای شعارهای آشوبگران است که با ادعای انقلابی‌گری فتنه‌گران ناسازگار است چه اینکه پیاده نظام فتنه‌گران علنا تصریح می‌کردند «انتخابات بهانه است- اصل نظام نشانه است» و هدفشان حذف اسلام و جمهوری اسلامی است همچنان که به رسم همه کودتاگران، مقابل جمهوریت و رأی مردم ایستادند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری