کد خبر: 12685

چهار مسئول امنیتی آمریکا برکنار شدند.

به گزارش قم خبر به نقل از واحدمرکزی‌خبر، در ماههای اخیر انتقادها از عملکرد سازمان اطلاعات محرمانه آمریکا افزایش یافته است. مقامات این سازمان تصمیم گرفتند چهار مقام از مقامات این کشور را در قالب برنامه اصلاحات این سازمان ، برکنار کنند.


مدیران بخشهای محافظت ، تحقیقات و فناوری و امور عمومی این سازمان باید برکنار شوند. این بزرگترین تغییر در ترکیب مسئولان این سازمان در ماههای اخیر است. این سازمان مسئولیت محافظت از رئیس جمهور و سی مقام بلندپایه دیگر دولتی را در آمریکا برعهده دارد. در ماه اکتبر دو هزار و چهارده نیز خانم جولیو پیرسون رئیس این سازمان به علت چندین مورد مشکل امنیتی از مقام خود استعفا کرد.

خبرسازترین ماجرا به رویدادی مربوط می شود که در آن یک مرد آمریکایی از حصارهای امنیتی کاخ سفید بالارفت و وارد محوطه کاخ شد. رویدادهای مرتبط با فحشاء و مصرف مشروبات الکلی سبب مخدوش شدن چهره این سازمان امنیتی شده است.

 

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری