کد خبر: 12626

هیچ زنی نیست موی فرزندان خود شانه بزند ولباس آنان را بشوید ، مگر آنکه خداوند برای هر مویی حسنه ای بنویسد و برای هر موی گناهی را پاک کند واو رادر چشم مردم زینت دهد.

به گزارش قم خبر به نقل از روضه؛ در ادامه احادیثی پیرامون زنان و ظایف خطیر آنها که از اهل بیت روایت شده را با هم مرور می کنیم:

۱.هرگاه زنی برای مرتب کردن خانه چیزی را از جایی به جای دیگر ببرد خداوند به او نظر رحمت میکند.پیامبر اکرم

۲.در هربار شیر مکیدن نوزاد خداوند ثواب آزاد کردن یک بنده را به زن میدهد.پیامبر اکرم

۳.جهاد زن خوب شوهرداری کردن است.امام علی علیه السلام

۴.بهترین زنان زنی است که برای شوهرش خوشبو باشد.امام صادق علیه السلام

۵.چند گروه از زنان با حضرت زهرا در قیامت محشور میشوند.یکی از انان زنانی هستند که بر بداخلاقی شوهر خود صبر میکنند.امام صادق علیه السلام

۶.هیچ چیز برای زن در شب اول قبر بهتر از رضایت شوهرش نیست.امام محمد باقر علیه السلام

۷.یک لیوان آب دست شوهر دادن بهتر از یک سال نماز شب خواندن و روزه گرفتن است.پیامبر اکرم

۸.چون زنی به شوهر خود آب گوارایی دهد خداوند ۶۰ گناه او را میبخشد.پیامبر اکرم

سفارشات حضرت رسول به حضرت فاطمه سلام الله علیها؛

هیچ زنی نیست که دیگ غذایش را بشوید مگر آنکه خدواند او را از گناهان وخطا ها می شوید.

هیچ زنی نیست که هنگام نان پختن عرق کند مگر آنکه خداوند بین او و جهنم هفت خندق قرار دهد.

هیچ زنی نیست که لباس ببافد بدوزد مگر آنکه خداوند برای هر نخی صد حسنه می نویسد وصد گناه محو می کند.

هیچ زنی نیست موی فرزندان خود شانه بزند ولباس آنان را بشوید ، مگر آنکه خداوند برای هر مویی حسنه ای بنویسد و برای هر موی گناهی را پاک کند واو رادر چشم مردم زینت دهد.

بهتر وبرتر از همه اینها رضای خدا ورضای مرد از همسرش است .رضای همسر رضای خدا وغضب همسر غضب خدا می باشد.

هیچ زنی نیست که با اطاعت همسرش بمیرد مگر آنکه بهشت بر او واجب میشود.

امام صادق علیه السلام: هیچ زنى نیست که شوهرش را یکبار آب دهد یک لیوان مگر اینکه این رفتار براى او از عبادت یک سال که روزهایش را روزه بگیرد وشبهایش به شب زنده دارى مشغول باشد بهتر است وخداوند در عوض هر بار که شوهرش را آب دهد ، شهرى در بهشت براى او بنا مى کند وشصت گناه از او می آمرزد.

 

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری