کد خبر: 12357

کانون کارگردانان سینمای ایران در ادامه موج‌سازی خانه سینما و صنوف زیر مجموعه با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور وارد سناریوی مقابله با کمیسیون فرهنگی مجلس شد.

‫به گزارش قم خبر به نقل از فارس، متن نامه سرگشاده کانون کارگردانان سینمای ایران به رییس جمهور به شرح زیر است:«جناب آقاى روحانى ریاست محترم جمهورى اسلامى ایران؛ برآنیم تا درمسیر رسیدن به اعتدال فرهنگى برعهدمان با شما بمانیم.. کمتر از دوسال پیش، برآمدن شما از انتخابات ریاست جمهورى ، همراه با حمایت حداکثرى اهل هنر، امید گشایش را بخصوص در ما سینماگران برانگیخت . با شما همراه شدیم و همراه ماندیم ... اما این روزها نگرانیم .. نگرانِ امنیت صنف و حرفهِ مان که از جوانب مختلف گرفتار هجمه گروه هاى قلیلى شده است که دیدگاه هاى سلیقه اى شان را قانون مى شمارند و نگاه هاى متفاوت ازخود را برنمى تابند و براى اهالى سینما، با وجود رعایت همه چهارچوب هاى قانونى، هرروز سد و قائله اى در راه ارتباط با مخاطبین حرفه فراهم مى کنند. موج فراگیر احساس عدم امنیت حرفه اى را دراقشار مختلف همکاران مان مى بینیم و نگرانیم ، چراکه خطر تبدیل تدبیر و همراهى را به بى عملى و بى تفاوتى، و امید گشایش فرهنگى را به یأس و انفعال و گم کردن مسیرِ تعالى، در گذشته و دراین مسیر مشترک، به تجربه دریافته ایم..


جناب آقاى رئیس جمهور.... ما نگرانیم ، چراکه مى بینیم وعده هاى گشایش و تساهل وامید به آینده ، درباوراهالى سینما، غالباً به درهاى بسته و سدهاى نهاده در راهى ختم شده که روز به روز گسترده تر و قطورترمى شوند ونمایندگان عالى ومباشران محترم و قانونى شما دروزارت ارشادوفرهنگ اسلامى - اگر نگوئیم رضایتمندانه - در برابر این هجمه ها به دفعات سر و شانه خم کرده اند.

... در حفظ حقوق حرفه اى مان به مرجعیت نهاد متولى فرهنگ کشور در مهمترین پایگاه هاى قانونى میان ما و شما، یعنى شوراهاى پروانه ساخت و نمایش، پاى بندیم .. امانگرانیم ، چراکه قریب به اتفاق اهالى سینما را بیشتر از مسئولان عالى ذیربط درگیر حفظ اعتبار و اقتدار این نهادها، درمقابل سلیقه‌هاى سیاسى نشسته برجاى قانون مى بینیم . و شاهدیم که تزلزل ، دوگانگى بیان و عمل ، و تسلیم‌هاى مکرر مسئولان عالى فرهنگى راه را بر بى هویتى و بى اعتبارى این نهاد هاى قانونى گشوده تر کرده وباعث شده هرروز مدعى جدیدى، با نقاب دلسوزى و وابستگى به حوزه‌ها وسازمان ها وسلیقه هاى قدرتمند و آشکار و پنهان قدرت‌هاى در سایه، برافزودن بندى جدید بر دست وپاى سینماى ایران، اهتمام ورزد.

همراهى دلسوزانه اهالى سینما در دوران تصدى مسئولان جدید فرهنگى، گواه برآن بوده و هست که ما و شما ، چشم انداز مشترکى داریم که درسایه قانون اساسى چاره‌اى جز اهتمام به تنوع و تکثر در پیمودن مسیر رو به تعالى فرهنگى کشور و ملت مان نداریم... مى‌خواهیم دراین راه بمانیم،اما از سیطره سلیقه‌ها و قدرت هاى پنهان و آشکارى که بازگشت دوران تک صدایى را در سر مى پرورانند، و از عدم قاطعیت همراهان شما در مبارزه با این مهم نگرانیم.

رئیس جمهور محترم، گفته‌هاى موجز و روشن جنابعالى در رابطه با هنر و هنرمند و نقش دولت در تحکیم رابطه فرهنگى و حفظ امنیت صنفى هنرمندان از یادمان نرفته و نخواهد رفت و محترمانه مى خواهیم که مسیر مشترک مان را با تکیه وعمل به آنها هموار گردانید. چراکه ادامه وضعیت موجود و تداوم نشانه هاى عدم توجه قانونى و کافى به امنیت شغلى و اقتصادى اهالى سینما، خطر برآمدن شکافى را دراین مسیر مى دهد که ادامه همراهى و هم رأیى را با مشکل روبرو خواهد کرد.

... موفقیت جنابعالى را در انجام مسئولیت هاى پیش رو از خداوند متعال خواستاریم».

براساس این گزارش، روز گذشته نیز شورای عالی تهیه‌کنندگان با انتشار نامه‌ای تند، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس را به دلیل آنچه بی‌اعتبار کردن «پروانه نمایش» دانسته، به مناظره دعوت کرد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری