کد خبر: 12239

یکی از رهبران جبهه مردمی فلسطین تشکیلات خودگردان را به تکروی متهم کرد و از همه گروههای فلسطینی خواست در برابر این نوع تفکر موضعگیری کنند.

به گزارش قم خبر؛ واحد مرکزی خبر به نفل از القدس، حسین الجمل عضو کمیته مرکزی جبهه مردمی فلسطین گفت: مساله پیوستن فلسطین به اساسنامه رم خواسته دیرینه فلسطینیان است. پیمانهای بین المللی دیگری هم وجود دارد که فلسطین می تواند با پیوستن به آنها موانع را از سر راه مقاومت در برابر اشغالگران بر دارد اما نکته مهمتر لزوم توقف هماهنگی امنیتی تشکیلات خودگردان با رژیم صهیونیستی است.

قطعنامه ای که به شورای امنیت ارایه شده بود خواسته های ما را در بر نداشت که به همین دلیل ما خواستار بازگرداندن آن بودیم و از سویی مطمئن بودیم که این قطعنامه با وتوی آمریکا مواجه خواهد شد، به هر حال اکنون زمان آن رسیده است که تشکیلات خودگردان خود را از توافقنامه اسلو رهایی بخشد و برای ایجاد جبهه داخلی و ملی تلاش کند تا بتوانیم با تهدیدات آینده مقابله کنیم.

متاسفانه رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین افرادی تکرو هستند که به اجماع ملی و به سازمان آزادی بخش فلسطین و اهداف اولیه آن پشت کرده اند. در این شرایط فلسطینیان و جهان عرب و اسلام باید در برابر این تکروی ها موضعگیری کنند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری