کد خبر: 12139

بهای نفت در بودجه سال 2015 عربستان سعودی، حداکثر 58 دلار در نظر گرفته شده است.

به گزارش قم خبر به نقل از تسنیم، برنامه پایش در بخش ویژه این هفته خود به بررسی قیمت نفت در بودجه عربستان سعودی پرداخت.بهای نفت در بودجه سال ۲۰۱۵ عربستان سعودی، حداکثر ۵۸ دلار در نظر گرفته شده است.


قیمت نفت در نظر گرفته شده در بودجه عربستان از آن جهت اهمیت دارد که مشخص می کند آستانه تحمل قیمتی عدم دخالت این کشور برای محدود کردن عرضه نفت خود و افزایش قیمت نفت تا چه میزان خواهد بود. همچنین، این قیمت نشان دهنده برنامه این کشور برای اعمال فشار یا رقابت در عرصه منطقه ای و استراتژیک است.

عربستان سعودی سه روز پیش (۲۵ دسامبر) بودجه سال آینده خود را منتشر کرد. بنابر این بودجه که بر روی سایت وزارت مالیه این کشور در دسترس است (لینک)، بودجه این کشور براساس منابع، ۱۹۰.۷ میلیارد دلار و براساس مصارف، ۲۲۹.۳ میلیارد دلار است. بودجه این کشور براساس تفاوت منابع و مصارف، ۳۸.۶ میلیارد دلار کسری دارد که به طور علنی اعلام شده است.

رقم در نظر گرفته شده برای صادرات نفت در بودجه عربستان، مانند سایر کشورهای نفت خیز، به صورت صریح درج نمی شود و برای محاسبه این رقم، باید با درنظر گرفتن وابستگی بودجه به نفت و میزان صادرات نفت، قیمت نفتی که بودجه را متعادل می کند را محاسبه کرد.بودجه عربستان طی سال های اخیر، حدود ۹۰ درصد به منابع نفتی وابسته بوده است. این رقم در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، در حدود ۹۰ تا ۸۹ درصد بوده است.

با فرض وابستگی ۹۰ درصد بودجه عربستان به نفت و در نظر گرفتن ۹.۶ میلیون بشکه صادرات نفت این کشور، میزان در نظر گرفته شده برای بهای هر بشکه قیمت نفت خام، جهت تامین رقم منابع در نظر گرفته در بودجه (۱۹۰ میلیارد دلار)، حدود ۴۸.۹ دلار خواهد بود.

اما از آنجاییکه این کشور به سختی قادر است از مسیر صرفه جویی در هزینه های جاری خود، کسری بودجه خود را جبران کند، بنابراین، محاسبه قیمت نفت برای سربه سر کردن شکاف منابع و مصارف این کشور نیز مناسب خواهد بود.براین اساس، قیمت نفتی که بتواند مصارف در نظر گرفته شده برای بودجه عربستان را تامین کند، با فرض ادامه وابستگی ۹۰ درصدی سال های اخیر بودجه عربستان به نفت و ۹.۶ میلیون بشکه صادرات نفت خام در روز در سال آتی (لینک)، حدود ۵۸ دلار خواهد بود.

الشرق الوسط گزارش داده که مقامات عربستانی امسال وعده داده اند که چند درصد از وابستگی بودجه این کشور به نفت بکاهند و آن را زیر ۹۰ درصد حفظ کنند. به این ترتیب، با فرض مثلا وابستگی ۸۷ درصدی بودجه به نفت، رقم در نظر گرفته شده برای بودجه، حدود ۵۶ دلار خواهد بود. ۵۶ دلار، رقمی است که دو روز پیش، نیویورک تایمز به نقل از شرکت سرمایه گذاری جودا، یکی از شرکت های بزرگ بورسی عربستان که زیر نظر خاندان ولیعهد سعودی فعالیت می کند، اعلام کرده بود (لینک).

رویترز نیز بنابر تحلیل محققانی که به آن ها استناد کرده است، رقم نفت در بودجه عربستان را حدود ۵۵ تا ۶۳ دلار در هر بشکه برآورد کرده است (لینک).در عین حال، گزارشی که بلومبرگ سه روز پیش به نقل از یکی از مشاوران سابق وزارت اقتصاد سعودی منتشر کرده و به نقل از وی قیمت نفت در بودجه را ۸۰ دلار در نظر گرفته (لینک) در ایران مورد توجه بیشتر نزدیکان دولت قرار گرفته است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری