وقوع رفتارهای قانون‌شکنانه از سوی یک طیف افراطی شناخته شده، معضل غیرقابل انکار تعدادی از دانشگاه‌های کشور است.

به گزارش قم خبر ، آنچه مسلم است وقوع حوادث تأسف برانگیز همچون مضروب کردن دانشجوی شیرازی به جرم بیان سخنانی علیه سران فتنه و نیز رفتار زشت مسئولان یک انجمن شناخته شده با دانشجوی اصفهانی در روز دانشجو ی امسال، تنها بخشی از حوادث زشتی است که تحت عنوان دفاع از آزادی بیان انجام می شود.

جالب آنجاست که در موارد متعدد، سرنخ های جالب و معناداری از هماهنگی این طیف در دانشگاه های مختلف به دست می‌آید که مسئولیت وزارت علوم برای برخورد با قانون شکنان را سنگین‌تر می‌کند.

در تازه ترین این موارد تصاویر جالبی از یک دانشجوی منتسب به طیفی خاص، در دو برنامه مختلف حضور داشته است. یکی‌از این برنامه‌ها مربوط به دانشگاه تهران و جلسه سخنرانی «حسین شریعتمداری» مدیرمسئول روزنامه کیهان است. دومین تصویر نیز متعلق به دانشگاه اصفهان و سخنرانی پزشکیان نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی است.

نقطه اشتراک هر دوی این برنامه‌ها، اغتشاش‌آفرینی و هوچی‌گری این طیف افراطی است.‌

آنچه در این بین جلب توجه می کند، حضور «ع.ق» در هر دو برنامه و بروز این شبهه است که چرا تعدادی دانشجوی شناخته شده، در دو برنامه مختلف و در دو شهر متفاوت باید حضور داشته باشند و از قضا چرا همواره در قلب درگیری ها و اغتشاشات هستند؟!

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری