سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران از اجرای حکم انفصال از خدمت سعید مرتضوی و ۲ قاضی دیگر در پرونده کهریزک خبر داد.

به گزارش قم خبر؛ محسن افتخاری اعلام کرد: حکم دیوان عالی کشور درباره سعید مرتضوی یکی از قضات متهم در پرونده حادثه بازداشتگاه کهریزک و همچنین ۲ قاضی دیگر مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی، برای اجرا به اجرای احکام ارسال شد.


وی افزود: همچنین شعبه هم عرض برای آن بخش از پرونده که دیوان عالی کشور ایراد گرفته تعیین نشده، اما اصل حکم که تایید شده، برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است.

منبع: مهر

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری