کد خبر: 10918

تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه، شرکت‌های انگلیسی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش قم خبر ؛ فارس به نقل از یو.کی.نیوز نوشت: تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا به همراه آمریکا علیه روسیه، باعث عکس العمل روسیه شده است که مجموع این اقدامات بسیاری از شرکت‌های انگلیسی را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

این شرکت ها نه تنها با تحریم های اعمال شده محدود شده‌اند، بلکه کناره گیری طرف های روس در زمینه ادامه همکاری با شرکت های انگلیسی باعث آسیب بیشتر به این شرکت ها شده است.

در حال حاضر بسیاری از شرکت های انگلیسی فعال در بخش های نفت و گاز، بانکی و همچنین صنایع دفاعی روسیه از ادامه فعالیت با روسیه باز مانده اند.

برخی شرکت ها بالغ بر ۲۰ درصد از بازار بین المللی خود را که به همکاری با روسیه مربوط می شده است، را از دست داده اند که این کار می تواند به تعدیل نیرو و افزایش بیکاری در انگلیس بیانجامد.

این در حالی است که در شرایط کنونی اقتصاد انگلیس نیز با مشکلات جدی در زمینه پایین بودن تورم و نرخ پایین صادرات مواجه است.

بسیاری از شرکت های انگلیسی در بخش نفت و گاز روسیه، اکتشاف میادین جدید و ساخت سکوهای نفتی در خشکی و ساحل این کشور فعالیت می کرده اند.

شرکت های آلمانی نیز از اعمال تحریم علیه روسیه و عکس العمل روسیه ضربه شدیدی خورده‌اند، به گونه‌ای که به اعتقاد برخی کارشناسان بخشی از مشکلات کنونی اقتصاد آلمان به پروژه تحریم روسیه مربوط می‌شود.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری