این انتقادات تند و تیر مهاجری که خود و آقای هاشمی را از عوامل پیروزی روحانی می داند، تامل برانگیز به نظر می رسد؛ به ویژه اینکه گزارش ها از آغاز فعالیت های انتخاباتی حامیان آقای هاشمی و روحانی برای انتخابات مجلس حکایت دارد.

به گزارش قم خبر ، مسیح مهاجری از نیروهای نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی و مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشته است: دولت يازدهم از آغاز فعاليت خود، به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بيش از اندازه‌اي كه قانون مشخص كرده بها داد و براي آنها اين حق را قائل شد كه درباره انتخاب استانداران، فرمانداران و بخشداران نظر بدهند. اين اقدام نادرست موجب شد دولت يازدهم در بسياري موارد از داشتن استانداران توانا محروم شود، در مورد تعويض يا ابقاء فرمانداران دچار مشكلات زيادي گردد و در مورد بخشداران تقريباً غيرفعال باشد. بخشي از عوارض اين وضعيت اينست كه دولت در انتخابات آينده مجلس از كارگزاران قابل اعتماد در بسياري از مناطق محروم خواهد بود و معلوم نيست سرنوشت انتخابات چگونه رقم خواهد خورد. عارضه منفي ديگر اينست كه نمايندگان مجلس با برخورداري از حق تعيين استانداران و فرمانداران و بخشداران، توقعات زيادي پيدا كرده‌اند بطوري كه مي‌توان گفت وزارت كشور دولت يازدهم در اختيار نمايندگان مخالف دولت است. عارضه منفي سوم اينست كه توقعات غيرقانوني نمايندگان مخالف حتي به ساير وزارتخانه‌ها نيز سرايت كرده و آنان بسياري از وزراي دولت يازدهم را تحت فشار و در مواردي نيز تحت سلطه خود قرار داده‌اند. البته اگر منصفانه به صحنه بنگريم، وزراي دولت يازدهم نيز، غير از چند نفر، افراد قدرتمندي كه زير بار فشار نروند نيستند و همين واقعيت تلخ، زمينه را براي سوءاستفاده متوقعان فراهم كرده است.


وی افزوده است: با توجه به واقعيت‌هاي ياد شده، به نظر مي‌رسد، دولت يازدهم اولاً به يك جراحي نياز دارد تا معتدل شود، ثانياً تعامل خود با مجلس را بايد بر قانون استوار نمايد و از دخالت قوه مقننه در قوه مجريه جلوگيري كند و ثالثاً در گزينش مديران ارشد كشور از افراد مستقل استفاده نمايد. كليد حل مشكل دولت اين است.

این انتقادات تند و تیر مهاجری که خود و آقای هاشمی را از عوامل پیروزی روحانی می داند، تامل برانگیز به نظر می رسد؛ به ویژه اینکه گزارش ها از آغاز فعالیت های انتخاباتی حامیان آقای هاشمی و روحانی برای انتخابات مجلس حکایت دارد. بر این اساس دور از انتظار نیست که این انتقادات منجر به زمینه سازی برای برخی متولیان شود تا فضا را بر منتقدان تنگ تر کنند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری