کد خبر: 10441

اخیراً مراسم معارفه یکی از مسئولین آموزش و پرورش در یکی از استان های کشور که سابقه ای طولانی در جریان فتنه داشته است برگزار شده و یکی از معاونت های این سازمان در اختیار وی قرار گرفته است.

به گزارش قم خبر به نقل از دانا، طی یک سال گذشته انتصابات زیادی در ادارات و نهادهای دولتی صورت گرفت که طی این انتصابات تعدادی از فتنه گران در سال ۸۸ و همچنین لیدرهای استانی این جریان در کشور روی کار آمدند.

در این راستا اخیراً مراسم معارفه یکی از مسئولین آموزش و پرورش در یکی از استان های کشور که سابقه ای طولانی در جریان فتنه داشته است برگزار شد و یکی از معاونت های این سازمان در اختیار وی قرار گرفته است.

«م. ص» که یکی از رهبران جریان اصلاحات در این استان است، عضو اصلی انجمن اسلامی معلمان و همچنین بنیانگذار اصلی شرکت های هرمی است.

عزل و نصب های اتوبوسی در دولت حاشیه های زیادی به همراه داشته است که حضور برخی از لیدرهای فتنه در اتوبوس عزل و نصب های دولت باعث شده است تا اعتراضات بیشتری نسبت به این عزل و نصب ها صورت بگیرد.

تقریباً تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی حاشیه هایی از این دست داشته و لیدرهای جریان اصلاحات همچنان به دنبال پیدا کردن موقعیت اجتماعی و مناصب دولتی هستند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری