افزایش فاصله بین اقشار ثروتمند و فقیر در کشورهای مختلف جهان به قدری افزایش یافته است که مجمع جهانی اقتصاد در گزارش اخیر خود از این معضل اقتصادی به عنوان بزرگ ترین مسئله اقتصادی سال ۲۰۱۵ یاد کرده است.

به گزارش قم خبر به نقل از فارس، نابرابری درآمدی بین اقشار ثروتمند و فقیر در جوامع مختلف به ویژه ایالات متحده به شدت افزایش یافته است.

بنا به گزارش سی ان بی سی، مجمع جهانی اقتصاد در گزارش منتشر شده اخیر خود این معضل اقتصادی را بزرگ ترین چالش اقتصادی در جهان در سال ۲۰۱۵ معرفی کرده است و نسبت به تشدید آن در آینده هشدار داده است.

نابرابری اقتصادی و فاصله درآمدی بین قشر فقیر و ثروتمند در کشورهای مختلف، در حال حاضر به عنوان یک مسئله اقتصادی گوی سبقت را از معضل بیکاری ربوده و به صدر چالش های پیش روی اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود پس از نابرابری درآمدی، از فقر، بیکاری طولانی مدت، تخریب محیط زیست، بی ثباتی سیاسی، خشونت و مناقشات منطقه ای به عنوان دیگر معضلات اقتصادی در سال ۲۰۱۵ یاد کرده است.

در این گزارش تأکید شده است که همه معضلات اقتصادی به گونه ای با مسئله نابرابری درآمدی و فاصله اقتصادی بین فقرا و ثروتمندان در کشورهای جهان در ارتباط است.

به گفته امینه محمد، فعال برنامه ریزی توسعه در سازمان ملل، نابرابری اقتصادی یکی از مهمترین چالش های عصر حاضر است.

این گزارش با نظر سنجی از ۱۷۶۷ نفر از شخصیت های دانشگاهی، دولتی، فعال در بخش تجارت و شاغل در سازمان های بین المللی تنظیم شده است.

طی هفته های گذشته نیز، رئیس کل بانک مرکزی ایالات متحده، جنت یلن، نسبت به افزایش فاصله درآمدی و اقتصادی بین اقشار ثروتمند و فقیر ایالات متحده ابراز نگرانی کرده بود و هشدار داده بود این مسئله در حال نزدیک شدن به بالاترین سطح خود در یک قرن گذشته در این کشور است.

پس از بحران های اقتصادی سال گذشته در جهان و به خصوص ایالات متحده و اروپا و آغاز روند بهبود اقتصادی، اگر چه رشد اقتصادی کشورها روند مثبتی را در پیش گرفته است اما این رشد به صورت نابرابر بین افراد مختلف جوامع تقسیم شده است.

در ایالات متحده در حالی که سهم درصد قابل توجهی از مردم در سال های پس از بحران اقتصادی از رشد اقتصادی و افزایش درآمد در ایالات متحده حدود ۰.۴ درصد بوده است درآمد قشر بسیار ثروتمند آمریکا بیش از ۳۱ درصد افزایش یافته است.

بر اساس اعلام واحد ارزیابی ثروت جهانی بانک کردیت سوئیس، آمریکا هفتمین کشور جهان از لحاظ نابرابری اقتصادی است. این بانک اعلام کرده روسیه از لحاظ نابرابری اقتصادی بین فقرا و ثروتمندان در بالاترین سطح جهان قرار دارد.

در گزارش مجمع جهانی اقتصاد بیکاری طولانی مدت و همچنین سوء مدیریت به ترتیب به عنوان دومین و سومین چالش اقتصادی جهانی در سال آینده معرفی شده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری