کد خبر: 9794

سجادی گفت: موجودی بنزين يارانه‌ای ۴۰۰ تومان در کارت‌های هوشمند سوخت به کمتر از ۶۰۰ ميليون ليتر رسيد.

به گزارش قم خبر به نقل از شانا، سجادی مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت: موجودي بنزين يارانه اي با نرخ ۴۰۰ تومان به ازاي هر ليتر، نزديک به ۶۰۰ ميليون ليتر است که ۵۰۰ ميليون ليتر آن به خودروهاي سواري مربوط مي شود.

سيد ناصر سجادي با بيان اين که بنزين باقيمانده در کارتهاي سوخت مربوط به موتورسيکلتها نيز صد ميليون ليتر است، تاکيد کرد: موجودي بنزين با نرخ ۴۰۰ تومان در کارتهاي سوخت، همچنان معتبر است و تاکنون نيز زماني براي پايان اعتبار آن اعلام نشده و همچنان پا برجاست.

موجودي بنزين با نرخ ۴۰۰ تومان (يارانه اي) با پايان يافتن تعطيلات نوروز به دو ميليارد و ۷۱۴ ميليون ليتر رسيد که دو ميليارد و ۱۵۳ ميليون ليتر آن به خودروهاي سواري و ۵۶۱ ميليون ليتر باقيمانده نيز به موتورسيکلتها اختصاص داشت.

آمارها نشان مي دهد موجودي بنزين ۴۰۰ توماني در هفته سوم تير امسال ۱,۳ ميليارد ليتر بود که ۱.۱ ميليارد ليتر آن به خودروهاي سواري و ۲۰۰ ميليون ليتر بقيه نيز به موتورسيکلتها مربوط مي شد.

اين آمار (موجودي بنزين ۴۰۰ توماني) در پايان مرداد به ۸۷۰ ميليون ليتر کاهش يافت که ۷۳۰ ميليون ليتر آن به خودروهاي سواري اختصاص داشت.

همين آمارها نشان مي دهد با گذشت ۲۱۰ روز از پايان تعطيلات نوروز که موجودي بنزين ۴۰۰ توماني دو ميليارد و ۷۱۴ميليون ليتر بود، تا کنون بيش از يک ميليارد و ۱۱۴ ميليون ليتر آن مصرف شده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری