کد خبر: 8390

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران قیمت فروش هر مترمربع زمین مسکونی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۱۰.۱ درصد کاهش یافت، ضمن آن‌که متوسط اجاره ماهانه نیز در مدت یاد شده ۵.۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش قم خبر به نقل از تسنیم، مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اطاعات قیمت و اجاره مسکن پایتخت در بهار ۹۳ را منتشر کرد. بر این اساس متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تهران ۴۴۱۰۴ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۳.۸ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰.۱ درصد کاهش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نسبت به فصل قبل ۸.۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۱ درصد کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های کلمگی حدود ۸۷۸۷۸ هزار ریال در منطقه ۳ و کمترین آن حدود ۱۴۹۶۶ هزار ریال در منطقه ۲۰ بوده است.

تغییرات قیمت فروش قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده بین حداقل ۱۰۰۰۰ هزار ریال در منطقه ۱۹ و حداکثر ۲۱۵۵۵۶ هزار ریال در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران منطقه ۸ با ۱۰.۱ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۱۹ با ۱.۳ درصد دارای کمترین سهم بوده است.

*متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های ملکی در شهر تهران ۳۹۲۰۶ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۷.۲ و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲ صدم درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های ملکی نسبت به فصل قبل ۱۵.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۲ درصد افزایش یافته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود ۸۱۷۳۳ هزار ریال در منطقه یک و کمترین آن ۱۹۶۴۲ هزار ریال در منطقه ۱۸ بوده است.

تغییرات قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۶۸۷۵ هزار ریال در منطقه ۱۲ و حداکثر ۲۱۴۶۸۱ هزار ریال در منطقه ۲ بوده است.

از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران منطقه ۵ با ۱۲.۲ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۲ با ۸ صدم درصد دارای کمترین سهم بوده است.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه بعلاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های ملکی در شهر تهران ۱۶۹۷۷۴ ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۲ درصد افزایش داشته است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری