کد خبر: 7250

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ارزش بنگاه داری بانک ها ۲۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیاردتومان برآورد شده که در یک زمانبندی مشخص باید مازاد شرکت های تحت مالکیت بانک ها فروخته شود.

به گزارش قم خبر به نقل از مهر، حمید تهرانفر از استقبال بانک های عامل در اعلام فهرست بنگاه های خود در پایان مهلت اعلام شده خبر داد و گفت: در مهلت تعیین شده ۲۸ تا ۲۹ بانک جزئیات شرکت ها و فعالیت های خود را به بانک مرکزی اعلام کردند.

وی با بیان اینکه از مجموع ۳۴ بانک تنها ۵ بانک تاکنون فهرست بنگاه های خود را به بانک مرکزی ارائه نکرده اند افزود: با پیگیری انجام شده مشخص شد که اطلاعات این بنگاه ها نیاز به اصلاحاتی داشته که پس از انجام این اصلاحات تا حداکثر دو روز آینده به بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانک های باقیمانده هم فهرست بنگاه های خود را با ذکر تعداد شرکت ها، ارزش و نوع فعالیت و ذکر جزئیات اعلام می کنند تا مردم نیز در جریان امور قرار بگیرند.

تهرانفر افزود: براساس صورتحساب مالی حسابرسی شده تا پایان سال مالی گذشته، ارزش بنگاه داری بانک ها ۲۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و در مجموع حدود ۴۸ تا ۴۹ درصد سرمایه پایه بانک ها برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: بانک ها اجازه داشتند حداکثر تا ارزش ۴۰ درصد سرمایه پایه خود بنگاه داری کنند و مازاد آن به فروش برسد. بانک ها حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت دارند که باید در یک زمانبندی مشخص مازاد آن را بفروشند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری