کد خبر: 6218

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی ابلاغ دو بخشنامه جداگانه، نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي و حقیقی را ۲۵ درصد اعلام کرد.

به گزارش قم خبر به نقل از مهر، علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی دو بخشنامه ای جداگانه اعلام کرد:

باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي، بدينوسيله باتوجه به راي اکثريت صورتجلسه شماره ۱۴۳۰۲/۲۰۱ مورخ ۳ / ۸ / ۸۸ شوراي عالي مالياتي و نظر به اينکه براساس ماده ۱۲۸ قانون مالياتهاي مستقيم درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوق ناشي از درآمدهاي اتفاقي ازطريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهدشد و مالياتهايي که طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد، بنابراين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي براساس ماده ۱۰۵ قانون فوق الذکر مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (۲۵%) خواهدبود.

نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي، بدينوسيله باتوجه به راي اکثريت صورتجلسه شماره ۱۴۳۰۲/۲۰۱ مورخ ۳ / ۸ / ۸۸ شوراي عالي مالياتي و نظر به اينکه براساس ماده ۱۲۸ قانون مالياتهاي مستقيم درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوق ناشي از درآمدهاي اتفاقي ازطريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهدشد و مالياتهايي که طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهدشد بنابراين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي براساس ماده ۱۰۵ قانون فوق الذکر مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (۲۵%) خواهدبود.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری