کد خبر: 2732

جزئیات درآمد سال ۹۲ خانوارها در ۳۱ استان نشان می دهد، اختلاف بیش از یک میلیون تومانی در پردرآمد ترین و کم درآمدترین استان کشور وجود دارد.

به گزارش قم خبر به نقل از فارس، نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری مرکز آمار ایران در سال ۹۰ تا ۹۲ نشان می‌دهد، در میان ۳۱ استان کشور تنها ۴ استان رشد هزینه خانوار آنها در سال ۹۲ نسبت به ۹۱ منفی بوده است.


* رشد منفی هزینه خانوار ۴ استان در سال گذشته

براساس این گزارش رشد هزینه یک خانوار شهری در استان اردبیل نسبت به سال ۹۱، ۰.۵- بوده است همچنین زنجان ۰.۷- ، لرستان ۱.۲- ،همدان ۶.۵- بوده است.

* بیشترین رشد هزینه خانوار در سال ۹۲ برای ایلام و بوشهر

به غیر از این ۴ استان رشد هزینه‌ خانوار در این سال نسبت به سال ۹۱ مثبت بوده است و بیشترین رشد مربوط به استان ایلام با ۷۹.۷، بوشهر با ۵۱.۷ و خراسان جنوبی با ۳۸.۸ درصد هزینه‌های خانوار رشد نشان می‌دهد.

* بالاترین هزینه خانوار مربوط به تهران و چهارمحال

براساس این گزارش بالاترین هزینه‌ها مربوط به استان‌های تهران، چهارمحال و بختیاری و خوزستان بوده که به ترتیب ۲۷۴ میلیون و ۶۳۸ هزار ریال ، ۲۳۵ میلیون و ۳۰۱ هزار ریال و ۲۲۱ میلیون و ۸۴۰ هزار ریال است.

* کمترین هزینه خانوار شهری برای همدان و کرمان

همچنین کمترین هزینه یک خانوار شهری مربوط به استان‌های همدان با ۱۳۰ میلیون و ۹۸۴ هزار ریال، کرمان ۱۴۲ میلیون و ۸۸۵ هزار ریال و یزد ۱۴۳ میلیون و ۶۵۹ هزار ریال در نظر گرفته شده است.

* پردرآمدترین خانوارها در کدام استان‌ها هستند

این گزارش نشان می‌دهد، بیشترین درآمد خانوار در سال ۹۲ مربوط به استان‌های تهران، خوزستان و البرز به ترتیب با ۲۸۵ میلیون و ۹۹۰ هزار ریال ، ۲۲۵ میلیون و ۶۱۴ هزار ریال و ۲۱۴ میلیون و ۳۹۵ هزار ریال است.

* استان مرکزی کمترین درآمد خانوار شهری را دارد

بر این اساس کمترین درآمد خانوار در استان‌ها نیز مربوط به استان مرکزی با ۱۴۵ میلیون و ۱۳۶ هزار ریال، کرمان ۱۴۶ میلیون و ۱۱۲ هزار ریال و زنجان ۱۵۱ میلیون و ۲۹۱ هزار ریال در زمره کمترین درآمد خانوارها هستند.

* اختلاف یک میلیونی درآمد خانوار در دو استان کشور

براین اساس متوسط درآمد یک خانوار شهری در استان تهران با بیشترین میزان درآمد حدود ۲ میلیون ۳۸۲ هزار تومان و کمترین میزان درآمد در استان مرکزی بوده که حدود یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان است و اختلاف یک میلیون و ۱۷۲ هزار تومانی سطح درآمد در دو استان کشور را نشان می دهد.

* رشد منفی درآمد خانوار شهری دو استان

همچنین این آمارها نشان می‌دهد درآمد خانوار شهری دو استان نسبت به سال ۹۱ رشدی و منفی بوده که مربوط به استان فارس با ۶.۳- و استان گلستان ۱.۳- است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری