کد خبر: 14914

اتاق تهران با اکثریت اعضا به گروه آبی‌فیروزه‌ای ائتلاف برای فردا واگذار شد و اخبار و شنیده‌ها نیز حکایت از همین موضوع دراکثر اتاق‌های ۳۴گانه شهرستان‌ها دارد.

به گزارش قم خبربه نقل از جوان، اتاق بازرگانی تهران در یک رقابت جالب، در نهایت با گذر از سنتی ها، ‌اغلب آقازاده‌ها، ‌وطیف‌های سیاسی به دست گروهی افتاد که شعارها و مشی ایشان بیشتر شبیه دولتمردان یازدهم است و تأکید بر اعتدال و آرامش در اتاق داشتند.

نگاهی به آمار منتشر شده نشان می‌دهد تعداد ۳۶ نفر از ائتلاف برای فردا، یک نفر از تحول‌خواهان، یک نفر ازکانون کارآفرینان توسعه، یک نفر از پیشگامان وفاق و یک نفر مشترک از «گروه ائتلاف بزرگ» و «ائتلاف فراگیر ایران آباد» در این رقابت پیروز شدند.

همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد تقریباً اعضای ائتلاف برای فردا بیش از۱۰۰ تا ۱۵۰ رأی بیشتر از رقبای خود داشته‌اند و همین موضوع تعجب تمام نامزدها را درپی داشت هر چند برخی از نامزدهای مطرح تقریباً از بعد از ظهر به نامزدهای گروه ائتلاف برای فردا تبریک می‌گفتند.

برخی کارشناسان معتقدند پیروزی این گروه حاصل یک مهندسی آرا و آوردن رأی‌های سازماندهی شده‌ای است که با انتخاب مشی اعتدال صندوق‌های رأی را شلوغ‌تر از دوره‌های قبل کرده و در این بین تبلیغات حرفه ای، ‌برنامه‌ریزی برای جذب آرا و توجه و تأکید بر تشکل‌ها نقش مؤثری در این پیروزی داشته است اما در مقابل این نگاه، ‌منتقدان معتقدند شعار اعتدال و اتاق دور از جنجال نمی‌تواند باعث مشارکت بیشتر شود در حالی که افراد با‌سابقه و مشهور اتاق بازرگانی را کنار بزند و هسته اصلی ریاست اتاق تهران و ایران را تثبیت کند.

بنابر این گزارش حذف افرادی چون میرمحمد صادقی و علی‌نقی خاموشی دو منصوب امام (ره)، محمدرضا بهزادیان دارنده بالاترین رأی در دوره قبلی اتاق تهران، راسخ، ‌بهرامن، رئیس‌زاده، ‌جمیلی، ‌دانشمند حریری، ‌عدالتیان و... شگفتی‌های این دوره اتاق بود.

شکست اصلاحات مقابل اعتدالیون!

اما انتخابات از زاویه‌ای دیگر قابل بررسی بود.

از دیدگاه سیاسی چهار طیف فکری در این رقابت ورود پیدا کردند که البته قدر مسلم نمی‌توان رأی‌ها را بنا به رابطه‌ها و میزان رأی‌هایی که در شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ‌ها، شستا، ‌بنیاد مستضعفان و... وجود دارد، ‌به طور حتمی جدا کرد.

با این حال می‌توان گروه‌ها را به طور نسبی به شرح زیر و بر اساس اظهار نظر‌های سر‌لیست‌ها تفکیک کرد.

گروه ائتلاف بزرگ که خاستگاه اصلی آنها مجمع فعالان توسعه بود تا سال‌ها عنوان اتاق بازرگانی را در اختیار موئلفه قرار داده بود.

این گروه چند ماه پیش با اعلام موجودیت خانه اقتصاد ایران انشقاق و انشعابات خود را اعلام کرده بود و با حادثه هتل اسپیناس بزرگ خاندان خود را کنار گذاشته بودند اما با بازی سرلیست این گروه دوباره جمعی را تشکیل دادند که شکنندگی آن واضح و مبرهن بود و این پیوند دوباره دوشب قبل از انتخابات از هم گسست و نامزدها تحت لوای این گروه هر یک برای خود فعالیت انتخاباتی را دنبال می‌کردند، از همین رو بود که بسیاری از گروه‌ها معتقد بودند رقابت در این دوره بر سر قشر سنتی اتاق و قشر مدرن و جدید نیست بلکه رقابت بین مدعیان تغییر است.

دومین گروه با چراغ خاموش و یک سخنگو اعلام موجودیت کردند که به نظر می‌رسید نحله فکری آنها بیشتر حول محور راست مدرن باشد. این گروه شعارشان ورود مذهبی‌ها به اتاق بازرگانی بود.

نتایج اعلامی نشان می‌دهد آرای آنها حدود ۲۰۰ نفر بوده و تنها یک نفر از این لیست که با لیست ائتلاف بزرگ مشترک بوده توانست خود را به هیئت نمایندگان برساند.

در حقیقت به دلیل رأی‌های مشابه این دو طیف رقابت آنها برای تصاحب یک کرسی و با هزینه‌های زیاد گروه ائتلاف بزرگ یک شکست سنگین را برای آنها به ثبت رساند هر چند برخی گردش‌های وقت و بی‌وقت مهره‌های اصلی ائتلاف بزرگ را نیز بی‌تأثیر در شکست این دو طیف نزدیک به هم سهیم می‌دانند.
بنابر این گزارش همچنین می‌توان تک صندلی هیئت نمایندگان اتاق را که گروه پیشگامان وفاق از آن خود کرد نیز به نوعی به طیف فکری راست در حوزه سیاسی منتسب کرد، هر چند عسکر‌اولادی نشان داده بیشتر از آنکه سیاسی باشد مردی اقتصادی است و به قول خودش « کاسب جزء».

 اما گروه ائتلاف برای فردا نه فقط ارتباط دوستی مرد خوش لهجه اصفهانی را با جهانگیری با خود به همراه داشت بلکه رابطه‌ای فامیلی با این عضو مؤثر دولت باعث شده بود در انتخاب شعارها و مشی خود بر اعتدال و آرامش اتاق تأکید کنند.

در این میان لابد نقش کلیدی برخی افراد مؤثر در این گروه در انتخاب کرباسیان به عنوان هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در چند ماه گذشته نیز نشان داده بود تعامل با دولت در این گروه ساده‌تر از سایر گروه‌هاست، ضمن اینکه شخص آل اسحاق نیز تعامل با دولت را نه فقط با دولتمردان دولت یازدهم بلکه با ریاست‌جمهوری‌ نهم و دهم اثبات کرده بود.

در مقابل این گروه خواستاران تحول با در دست گرفتن پرچم اصلاحات قصد داشتند نشان دهند تغییر در اتاق ضروری است، با این حال حتی با دوپینگ دیدار با آقای هاشمی و محمدرضا عارف نتوانستند در مقابل یاران قدیمی‌شان (هسته اصلی ائتلاف برای فردا) توفیقی حاصل کنند.

اعضای گروه خواستاران تحول در قالب خاطرات دکترسیدحمید حسینی و اظهار نظرهایشان که نمونه آن را می‌توان در اظهار نظر فرزند دکتر عارف یافت، نشان داده بودند روی کار آمدن آنها در اتاق به منزله مقدمه‌ای برای موفقیت در انتخابات مجلس است.

اما انشقاق در درون گروه و شیطنت‌های فردی نمونه‌هایی بود که در فضای مجازی به خوبی قابل رصد بود و ناتوانی در توجیه آرای انتخاباتی و لیست متزلزلی که هرشخصی را از گروهی در یکجا جمع کرده بود، باعث شد بازی را به یاران قدیم و جدا شده خود و متمایل به دولت یازدهم واگذار کنند.

در حقیقت انتخابات اتاق بازرگانی به نوعی وزن‌کشی جدی بین دو طیف اصلاحات و اعتدال توسعه بود زیرا نشست‌های مشترک فراوان و متعدد بین دو طیف ائتلاف برای فردا و خواستاران تحول یا نشست‌های پیشگامان وفاق با خواستاران تحول و ائتلاف برای فردا نتیجه‌ای نداشت و نشان داد طیف فکری اعتدال و توسعه در کسب کرسی‌ها حاضر به واگذاری سهم به اصلاحات و حتی رفقای قدیمی نیستند و ادعای طرفداران اعتدال و توسعه برای کسب کرسی‌های انتخاباتی در مقابل تعامل و همراهی طیف اصلاحات قابل تحقق است؛ آنجایی که در محافل خود گفته بودند: «در انتخابات مجلس با اصلاح‌طلبان همسو هستیم اما اصلاحات باید زیر بلیت و بیرق ما باشند.»

نگاه از زاویه سوم ‌

نگاهی به دو دوره قبلی اتاق نشان داده است دولت با روش‌های مداخله‌گرانه و تعیین هیئت رئیسه و حتی اخراج رئیس سعی در همسو کردن بخش خصوصی با دولت داشته است اما ظاهراً با اوصافی که آمد می‌توان پیش‌بینی کرد اتاق تهران این بار بدون مداخله آشکار دولت، اتاقی آرام و همراه برای دولت خواهد بود که لابد مطالبه‌گری‌های بخش خصوصی در غیاب خیلی از افراد مشهور گذشته اتاق به نرمی و آهسته‌تر و در قالب استراتژی تعامل دنبال خواهد شد.

حال که برآوردها از اتاقی آرام و همسو با دولت یازدهم حکایت می‌کند، سؤال درباره نقش‌آفرینی مردان اقتصادی دولت نیز قابل تأمل می‌شود، آنچنان که یکی از کارشناسان اتاق بازرگانی نتیجه این انتخابات را پیروزی جهانگیری بر نهاوندیان عنوان کرد.

در نگاه اول شاید شکست ائتلاف بزرگ نشانه‌ای است از عدم‌موفقیت نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور که پسر خود را در آن گروه جای داده بود اما با نگاهی به انتخاب مهره‌های گروه ائتلاف برای فردا می‌توان حدس زد که این پیروزی حاصل تجمیع و همکاری جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری و زیرکی دکتر نهاودیان است که به خوبی اتاق را می‌شناسد، لذا چنانچه چنین فرضیه‌ای قابل تصدیق باشد می‌توان ترکیب هیئت رئیسه اتاق تهران و ایران را چنین گمانه‌زنی کرد: آل اسحاق به عنوان یار و هم‌فکر دکتر نهاوندیان به اتاق ایران کوچ خواهد کرد و رفیق صمیمی جهانگیری نیزبه عنوان سهم ایشان اتاق تهران رامدیریت خواهد کرد و بدیهی است هیئت رئیسه دو اتاق نیز میان مهره‌های جدی‌تر این گروه توزیع خواهد شد و در این میان احتمالاً برای جلوگیری از اتهام تمامیت‌خواهی در اتاق تهران یکی از اعضای کرسی‌های هیئت رئیسه نیز به برخوردار و دبیر کلی به سیدحمید حسینی یا پورفلاح خواهد رسید.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری