یک فوریت لایحه انتشار بیست هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و اوراق صکوک به منظور توسعه پایدار شهر تهران به تصویب رسید.

به گزارش قم خبر به نقل از تسنیم، علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: ما در برنامه ۵ ساله به شهرداری تهران اجازه دادیم از فرصت فروش اوراق مشارکت و صکوک استفاده کند اما این فرصت شرط گرفتن مصوبه شورا را نیز به همراه دارد.

وی ادامه داد: در تبصره‌های بودجه سال ۹۴ هم به شهرداری تهران اجازه داده شد بعد از تصویب شورا از فرصت فروش دو هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت استفاده کند؛ چرا که دولت نیمی از بازپرداخت این اوراق را متحمل می‌شود. این فرصتی برای مدیریت شهری است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اعلام اینکه این اوراق برای توسعه خط چهار و شش مترو و دره فرحزاد استفاده خواهد شد گفت: مراحل کار تا بانک مرکزی پیش رفته و برای اقدام فقط به مصوبه شورا نیاز دارند.

به گزارش تسنیم، یک فوریت این لایحه با اکثریت اعضا به تصویب رسید.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری