بیش از یکصد نفر از اساتید و پژوهشگران اقتصاد در سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بیانیه ای در راستای تحقق این رهنمود رهبر معظم انقلاب منتشر کردند.

به گزارش قم خبر ، جمعی از اساتید و پژوهشگران اقتصاد در سالگرد ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، با انتشار بیانیه ای تاکید کردند: از دولت محترم انتظار مي‌رود تعداد مشخصي از شاخص‌هاي کانوني را براي تحقق هدف‌هاي اقتصاد مقاومتي محور تمام سياست‌های خود قرار دهد.

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

ايران عزيز در برهه‌اي بسيار حساس از تاريخ بلند و افتخارآميز خود قرار گرفته است که در آن، تدبير و ايستادگي بر حقوق مسلم ملي، مي‌تواند تضمین کننده استقلال کشور باشد و در آينده جريان توليد و صادرات علم و فناوري در ايران را سهل و هموار سازد. در اين دوره حساس تاريخي، رهبر معظم انقلاب براي غلبه بر فشارهاي خارجي، ايده اقتصاد مقاومتي را به عنوان راه حل مقاوم کردن اقتصاد ايران در برابر تکانه هاو فشار هاي خارجي و داخلي مطرح کردند و سياست‌هاي کلي اقتصادمقاومتي را در بيست و نهم بهمن ۹۲ ابلاغ فرمودند. سياست‌هايي که اجراي دقيق و موثر آنها مي‌تواند ملت ايران را در جنگ تاريخي اراده‌ها، بر دشمنان بدخواه و ظالم، پيروز نمايد و سربلند سازد.

ما مدرسين و پژوهشگران اقتصاد در دانشگاه ها و مراکز پژوهشي درسالگرد ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي برخود فرض مي دانيم ضمن تقدير از دورانديشي رهبر معظم انقلاب در تدوين و ابلاغ اين سياست‌ها، و تجدید عهد با رهبری برای توجه جدی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظر و عمل نکاتي را بامسوولان، کارآفرينان و ملت ايران در ميان بگذاريم :

۱. ما بر اجراي موثر سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبتني بر توجيهات علمي ذيل تأكيد داريم:

الف) باوجود گذشت ده سال از ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل ۴۴، تغيير مطلوب در نسبت دولت و بخش غيردولتي در مسئوليت‌هاي حاکميتي و تصدي‌گري حاصل نشده است، به همين دليل نقش‌آفريني واقعي مردم در عرصه اقتصاد و کاهش انحصارها و رانتها محقق نشده و مسير تلاش فعالان دلسوز بخش خصوصي و تعاوني و کارآفرينان همچنان با دشواري هاي فرساينده‌اي مواجه است. اقتصاد مقاومتي، تغيير ترکيب دولت و بازار به سوي جايگاه مطلوب را از يک انتخاب به يک ضرورت تبديل ساخته است، چنین تحولی مي‌تواند تاثير روشني بر افزايش توان توليد، مردمي شدن اقتصاد و کاهش انحصارها و رانتها بگذارد.

ب- گرچه اقتصاد مقاومتي هم با رياضت اقتصادي و هم با اقتصاد بسته و حصارکشيده تمايزهاي اساسي دارد اما اين تفاوت‌ها به معناي تکیه بر دیگران و انتقال نقطه ثقل رشد اقتصاد به بيرون نيست بلکه حرکت به سمت تعاملات اقتصادي هدفمند با خارج بايد در دل الگويي درونزا از رشد اقتصاد ملي صورت گيرد. در اين منظومه تمام سياست‌هاي اقتصادي بر مدار تقويت توليد ملي و اشتغال کامل عوامل توليد داخل خواهد چرخيد به نحوي که بستن کانال‌هاي خارجي نتواند مسير رشد بلندمدت اقتصاد ملي را مختل سازد. اين اصل می باید بر نظام توليد، مصرف و واردات و همچنين تامين مالي دولت و مبادلات بخش مالي حاکم باشد و شاخصی است که دلالتهاي روشني بر الگوي رشد دارد.

ج- براي پايداري توليد در كشور و با هدف شكل‌دهي بازارهاي جديد خارجي لازم است راهبرد برون‌گرايي هدفمند در دستور بخش خارجي اقتصاد قرار گيرد تا از اين طريق بتوان با توسعه صادرات غيرنفتي تقاضاي مطمئني را براي محصولات و خدمات توليدي كشور فراهم نمود. تسهيل فعاليت صنعتي و تجاري از سوي دولت بايد به شكل حمايت همه جانبه از صادرات كالا و خدمات با خالص ارزآوري مثبت، باشد تا از اين طريق كارآفرينان و صادركنندگان ايراني بتوانند وارد بازارهاي جديد خارجي شوند و نفوذ خود را گسترش دهند. در این عرصه، لازم است دولت به تكليف خود در زمينه سازي براي حضور كارآفرينان و صادركنندگان ايراني در بازارهاي هدف، با همت بيشتري عمل كند. توسعه صادرات غيرنفتي شرايط پايداري را براي ارز ايجاد خواهد كرد و نگراني ها را از تثبيت مصنوعي نرخ ارز و ايجاد نرخ‌هاي ترجيحي برطرف مي‌كند.

د- شرط لازم براي توسعه صادرات غيرنفتي و نفوذ كالاهاي ايراني به بازارهاي جهاني، امكان رقابت توليدات داخلي با محصولات خارجي در بازار ايران است. اين رقابت در گرو بهبود بهره‌وري توليد و اقتصاد دانش بنيان است که با موانع نهادي مهمي روبروست. بدون رساندن بهره‌وري به سطح رقباي جهاني، رقابت‌پذيري اقتصاد به سطح مطلوب نخواهد رسيد. اضافه بر اين ادامه بي توجهي به بهبود بهره‌وري، هزينه تمام شده توليدات داخل را افزايش مي‌دهد و بار تورمي آن، اهداف بلند اقتصاد مقاومتي را دور از دسترس خواهد ساخت.

هـ- دولت بايد با تدارك درآمدهاي پايدار و مبتني بر ماليات، ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد همزمان با عدم افزايش بار مالياتي از طريق عدم افزايش نرخ در شرايط رکودي و مبارزه نظام مند با فرارهاي مالياتي به وظايف حاكميتي خود بپردازد. درآمدهاي پايدار جز از طريق استقرار نظام مالياتي جامع و شفافيت در اطلاعات اقتصادي قابل تحقق نيست. باخلاصي هر چه بيشتر دولت از درآمدهاي نفتي، منابع صندوق توسعه ملي نيز بهتر مي‌تواند درخدمت وظايف ذاتي کمک به بنگاه‌هاي غيردولتي قرارگیرد.

و- مطالعات متعدد نشان مي دهد در اقتصادايران، يکي از عمده‌ترين تنگناها براي سرمايه‌گذاري‌ بخش غيردولتي بويژه بنگاه هاي کوچک و متوسط، موانع موجود بر سر راه دسترسي سهل و غيررانتي به منابع مالي است. درمان ضعف پشتيباني نظام مالي از بخش واقعي به صورت غيرتبعيض آميز، ايجاد نهادها و ابزارهاي تامين مالي براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و اصلاح تحميل يکجانبه هزينه ها بر تسهيلات گيرندگان که مستلزم اجراي واقعي بانکداري بدون رباست، از جمله تدابير مهم در مسير تقويت توليد ملي و ارتقاء توان کارآفريني خواهد بود.

ز- تشويق آحاد مردم به مشاركت تمام عيار در فعاليت‌هاي اقتصادي، مستلزم بهبود مستمر محيط كسب‌وكار است. کاستن از دیوان سالاری خسته کننده و آزاردهنده و رفع موانع متعدد و پرشمار توليد سرمايه گذاري در ايران كه مي‌توان آنها را «تحريم داخلي» ناميد و باز كردن گره‌هاي انبوه موجود از دست و پاي كارآفرينان ايراني، برجسته‌ترين تكليف دولت براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و زمينه ساز ورود نسل جديد كارآفرينان مردمي و جوان به عرصه هاي بكر توليد و سرمايه‌گذاري و صادرات است که مستلزم اصلاح نظام اداري و مديريتي کنوني است.

۲. در مسير تحقق مولفه‌هاي فوق، از دولت محترم انتظار مي‌رود تعداد مشخصي از شاخص‌هاي کانوني را براي تحقق هدف‌هاي اقتصاد مقاومتي محور تمام سياست‌های خود قرار دهد و به طور جدی با موانع آن از جمله فضاي دشوار کسب و کار و محيط رانتي و فسادآلود برخورد سيستمي نمايد و در دوره‌هاي متناوب، گزارش عملکرد آن شاخص‌هاي کانوني را به اطلاع صاحبنظران و عموم مردم برساند. کاهش وابستگي توليد و مصرف به خارج، کاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي غيرمالياتي، افزايش انضباط پولي و مالي و هزينه‌هاي بخش عمومي و اصلاح الگوي مصرف چه در دولت و چه در جامعه بايد از جمله محورهاي قطعي اين گزارش باشد.

۳. از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ديگر نهادهاي نظارتي انتظار مي رود با تنقيح قوانين و همچنين باتدوين بسته‌های قانونی و مقرراتی، بطور مستمر اجراي مولفه‌هاي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي را پايش و مسوولان مربوطه را به اجراي وظايف مهم شان در تحقق اهداف اين سياستها، دلالت و راهنمايي کنند.

۴. از خطبا، شخصيت هاي ديني و ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نخبگان دانشگاهي، صاحبان رسانه به ويژه رسانه ملي انتظار مي‌رود با فرهنگسازي و تحليل و بازخواني و پيگيري اجراي کامل و موثر سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، به وظیفة خود در زمينه‌سازي براي اجرا و گفتمان‌سازي اين سياست‌ها عمل کنند و رسالت تاريخي خويش را به بهترين نحو بجا آورند.

۵. از قوه قضاييه نيز انتظار مي رود با نظارت جدي بر اجراي قوانين، ضمن تقويت قانونگرايي و حاكميت قانون و افزايش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت حقوق مالکيت، با همه مظاهر و مصاديق مفاسداقتصادي و رانت جويي بدون چشم پوشي، برخورد نمايند تا زمينه براي اجراي موثر و تحقق اهداف سياستهاي كلي اقتصادمقاومتي مهيا شود.

اميد و انتظار مي‌رود با همت عمومي دولت و عموم مسوولان، فعالان اقتصادي و کارآفرينان و همه ملت ايران در اجراي کامل و موثر اين سياست‌ها، نه تنها اراده ملي براي غلبه بر فشارهاي اقتصادي دشمن تقويت شود، بلکه توليد و صادرات کالاهاي دانش بنيان ايراني، به جرياني فراگير، زاينده و روزافزون در کشور تبديل گردد و توان توليد اقتصاد ملي ارتقاء یابد و در یک کلام، اقتصاد مقاومتی به يك مطالبه عمومي و ملي تبديل شود.

(اسامی بر طبق حروف الفبا می باشد)
۱. ابوجعفری، روح الله، پژوهشگر اقتصادی
۲. ابونوری، عباسعلی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران
۳. احمدی، تیرداد، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
۴. احمدی، علی محمد، نماینده ایلام (آبادانان و دره شهر و دهلران)، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، عضو هیئت علمی و رئیس سابق پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
۵. اسماعیلی صدر آبادی، فروغ، پژوهشگر اقتصادی
۶. اعتصاد، خسرو، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی
۷. اعتصامی، حسین، پژوهشگر اقتصاد
۸. امیری، هادي، عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان
۹. ایروانی، محمدجواد، کارشناس اقتصادی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱۰. ایزدی، سید حسن، عضو هیئت علمی پیام نور یزد
۱۱. بابایی، محمدرضا، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
۱۲. بهرامی حمید، مدرس و پژوهشگر اقتصاد
۱۳. بهنامه، مهدی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
۱۴. بیات، فرود، پژوهشگر اقتصاد
۱۵. برقندان، کامران، پژوهشگر اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۶. پورابراهیمی داورانی، محمدرضا، نماینده کرمان (راور و کرمان)، نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشگاه
۱۷. پیغامی، عادل، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
۱۸. تاجگردون، غلامرضا، نماینده کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)
۱۹. توکلی، احمد، عضوهیات علمی -بازنشسته- دانشگاه شهید بهشتی
۲۰. ثمنی، اسماعیل، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه امام حسین(ع)
۲۱. چاوش زاده تفتی،فریبا، پژوهشگر اقتصاد در یزد
۲۲. حاج علی اکبری، حسن، عضوهیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه امام حسین(ع)
۲۳. حافظیه، علی اکبر، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه امام حسین(ع)
۲۴. حبیبی بابادی، احمد، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور شهرکرد
۲۵. حسامی عزیزی، باقر، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه پیام نور
۲۶. حسنی مقدم، رفیع، عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
۲۷. حسن‌نژاد، محمد، نماینده آذربایجان شرقی (جلفا و مرند)، عضو کمیسیون اقتصادی
۲۸. حسین زاده بحرینی، محمدحسین، نماینده مشهد و کلات، عضو کمیسیون اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
۲۹. حکمی زاده، فرشاد، عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳۰. حلافی، حمیدرضا، عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
۳۱. حسینی، سیدمهدی، عضوهیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
۳۲. خاندوزی، سیداحسان، پژوهشگر اقتصاد
۳۳. خانکشی پور، غلامرضا، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج
۳۴. دانش جعفری، داود، عضوهیات علمی دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
۳۵. راهداری، مراد، عضوهیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
۳۶. رجائی باغ سیائی، محمد، نماینده گناباد، عضو کمیسیون اقتصادی
۳۷. رزاقی، ابراهیم، عضو هیات علمی -بازنشسته- دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
۳۸. رستمی، عباسعلی، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
۳۹. رفیعی آتانی، عطاالله، عضوهیات علمی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت
۴۰. رمضانپور، جابر، پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه مازندران
۴۱. رمضانی، محمدتقی، استاد دانشگاه و عضو گروه اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۴۲. رنجبرکی، علی، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی
۴۳. رهبر، فرهاد، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
۴۴. زاینده رودی، محسن، عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد کرمان
۴۵. زمانیان، غلامرضا، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
۴۶. سبحانی ثابت، سید علی، پژوهشگر اقتصادی
۴۷. سپهر، محمد، پژوهشگر اقتصاد
۴۸. ستوده نیا، سلمان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
۴۹. سرگزی، علیرضا، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه زابل
۵۰. سرگلزهی، احمد رضا، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
۵۱. سلیمی فر، مصطفی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
۵۲. سیاح، سیدامیر، پژوهشگر اقتصاد
۵۳. سیاره، مرتضی، عضو هیات علمی رشته اقتصاد دانشگاه علوم و فنون دریایی نوشهر
۵۴. سیدنورانی، سیدمحمدرضا، عضوهیات علمی دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
۵۵. شالچیان، ابوطالب، عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه الزهرا
۵۶. شایان زینوند، عبدالله، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
۵۷. شمس الدینی، شهباز، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزشی ترویج کشاورزی
۵۸. شهرکی، جواد، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
۵۹. شیخی، عبدالمجید، عضو هيأت علمى سازمان تحقيقات و آموزش جهاد کشاورزى
۶۰. شیوندی، کامران، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
۶۱. صادقی، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه امام حسین(ع)
۶۲. صمصامی، حسین، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
۶۳. عالی زاد، فرزانه، مربی اقتصاد دانشگاه ازاد مراغه
۶۴. عباسی فر، حسین، پژوهشگر فرهنگ و اقتصاد
۶۵. عبدالملکی، حجت الله، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
۶۶. عبدی، محمد، پژوهشگر اقتصاد در دانشگاه مازندران
۶۷. عرفانی راد، بهرام، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه امام حسین(ع)
۶۸. عزیزی، باقر حسامی، پژوهشگر اقتصاد
۶۹. علمی مقدم، مصطفی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
۷۰. علی اکبری، محمد، پژوهشگر
۷۱. عیوضلو، حسین، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
۷۲. فتحی بیرانوند، علی، پژوهشگر اقتصاد
۷۳. فتحی پور، ارسلان، نماینده آذربایجان شرقی (هوراند و کلیبر)، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
۷۴. فتحی زاده، حسین، عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد سیرجان
۷۵. فولادگر، حمیدرضا، نماینده اصفهان، عضو کمیسیون صنایع و معادن، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصادی
۷۶. قادری، جعفر، نماینده فارس (شیراز)، استاد دانشگاه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
۷۷. قاسمی، مجید، دانش آموخته رشته اقتصاد، معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام
۷۸. قربانی، حسین، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تربت جام
۷۹. قوامی، هادی، نماینده خراسان شمالی (اسفراین)، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
۸۰. قیصری، رجبعلی، پژوهشگر اقتصاد
۸۱. کیانی نژاد، رضا، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
۸۲. گرشاسبی فخر، سعید، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردی
۸۳. مجاهدی موخر، محمدمهدی، عضوهیات علمی دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
۸۴. محبوبی، رامین، پژوهشگر اقتصادی
۸۵. محمدی، حسین، عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد زنجان
۸۶. مسعودی، نسیم، پژوهشگر اقتصاد
۸۷. مصافی، فریبرز، پژوهشگر اقتصاد
۸۸. مصباحی‌مقدم، غلام‌رضا، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، نماینده تهران، ری و شمیرانات و رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
۸۹. مفتح، محمد مهدی، نماینده همدان (رزن)، کارشناس مسائل بودجه و اقتصاد
۹۰. ملکی، صادق، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز
۹۱. منصوری، احمد، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
۹۲. موسوی، سیدعبدالله، پژوهشگر اقتصادی
۹۳. مهرابی، علی اکبر، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
۹۴. میرایی، حدیثه، پژوهشگر اقتصاد
۹۵. میرکاظمی، سیدمسعود، نماینده تهران و ری و شمیرانات، وزیر سابق نفت و بازرگانی، عضو هیئت علمی دانشگاه
۹۶. ناجی میدانی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
۹۷. نادران، الیاس، عضوهیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
۹۸. نجف پور کردی، علیرضا، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
۹۹. نصيب، سيد محمد رضا، پژوهشگر اقتصاد
۱۰۰. نعیمی، محمدرضا، عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد سراوان
۱۰۱. نیکوخواه، اکبر، عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد ارومیه
۱۰۲. هراتمه، مصطفی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد واحد نراق
۱۰۳. یزدان‌پناه، فاطمه زهرا، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۱۰۴. یگانه، سجاد، پژوهشگر اقتصادی در ارومیه
۱۰۵. یوسفی‌نژاد، علی، استاد دانشگاه و عضو گروه اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری