نابرابری اقتصادی و درآمدی در جامعه آمریکا به یکی از اصلی‌ترین معضلات اقتصادی این کشور تبدیل شده است. در گزارش زیر ۵ شهر آمریکا که تفاوت ثروتمندان و فقرای آنها به بیشترین میزان رسیده است، بررسی می‌شود.

 

به گزارش قم خبر به نقل از فارس، نابرابری درآمدی در سطح جوامع آمریکا طی چند سال گذشته به یکی از معضلات اصلی ساختار اقتصادی آمریکا تبدیل شده است.

پیش‌تر رئیس کل بانک مرکزی ایالات متحده، جنت یلن، نیز نسبت به افزایش این شاخص در میان مردم این کشور و درآمد بسیار بالاتر دهک های ثروتمند نسبت به دهک های ضعیف جامعه این کشور ابراز نگرانی کرده بود.

به گزارش بیزینس اینسایدر، شهر بریجپورت در ایالت کانکتیکات ایالات متحده بیشترین نابرابری درآمدی را میان شهرهای آمریکا دارا است. ضریب جینی در این شهر آمریکا معادل 0.55 واحد ارزیابی شده است، به گونه ای که سهم 5 درصد افراد ثروتمند این شهر از کل درآمد آن معادل 28.7 درصد بوده اما سهم 20 درصد افراد با درآمد پایین این جامعه از کل درآمد تنها 2.3 درصد بوده است.

به عبارت دیگر متوسط درآمد ثروتمندان این شهر 50 برابر متوسط درآمد قشر ضعیف این شهر است.

دومین شهر آمریکا با بیشترین میزان نابرابری درآمدی شهر "ناپلز" واقع در ایالت فلوریدای این کشور است، با ضریب جینی 0.53 واحدی، اختلاف درآمدی قشر ثروتمند و فقیر در این شهر بسیار بالاست.

سهم 5 درصد ثروتمند این شهر از کل درآمد آن 29 درصد بوده در حالی که سهم 20 درصد کم درآمد این شهر از کل درآمد تنها 3.1 درصد است. به گونه ای که متوسط درآمد ثروتمندان 37.5 برابر قشر ضعیف ناپلز است.

"گرنتس پس" سومین شهر با بالاترین نابرابری درآمدی در آمریکاست. این شهر واقع در ایالت اورگان این کشور دارای ضریب جینی 0.51 واحدی است.

سهم 5 درصد قشر پردرآمد از کل درآمد این شهر 29.6 درصد ارزیابی شده است در حالی که 20 درصد کم درآمد این جامعه تنها 3.2 درصد از درآمد کل را به خود اختصاص داده اند.

این بدان معناست که درآمد پردرآمد های این شهر 37 برابر کم درآمدها محسوب می شود.

دیگر شهر با نابرابری درآمدی بالا در آمریکا، شهر "گینزویل" ایالت فلوریداست. ضریب جینی این شهر معادل 0.5167 واحد ارزیابی شده است و سهم 5 درصد ثروتمندان این شهر از کل درآمد 24.6 درصد تعیین شده است اما سهم 20 درصد کم درآمد این شهر از کل درآمد 1.9 درصد است. متوسط درآمد قشر ثروتمند گینزویل 52 برابر درآمد قشر ضعیف آن محاسبه شده است.

پنجمین شهر با نابرابری بالا در آمریکا شهر جکسون ایالت تنسی است. ضریب جینی در این شهر 0.5129 واحد ارزیابی شده است.

سهم 5 درصد ثروتمند بالای این شهر از کل درآمد 27.5 درصد است در حالی که 20 درصد پایین این جامعه تنها 2.8 درصد از کل درآمد را به خود اختصاص داده است. متوسط درآمد قشر ثروتمند در این شهر 40 برابر قشر ضعیف است.

شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.

این ضریب با نسبتی تعریف می شود که ارزشی بین صفر و یک دارد، یک ضریب جینی پایین برابری بیشتر در توزیع درآمد یا ثروت را نشان می دهد در حالی که ضریب جینی بالاتر توزیع نابرابر را مشخص می کند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری