کد خبر: 11311

مجلس به شهرداری‌ها کشور و سازمان‌های وابسته اجازه داد نسبت به انتشار اوراق مشارکت با تضمین خود اقدام کنند.

به گزارش قم خبر به نقل از باشگاه خبرنگاران، نمایندگان درادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت ماده الحاقی ۴۹ را بررسی کردند.

براین اساس این ماده تصریح می‌کرد: به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن اجازه داده ‌می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف مبالغی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.

این ماده با ۱۵۵ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع تصویب شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری