کد خبر: 10373

با مهار 19.3 میلیاردمترمکعب آب در مخازن سدها، حجم آب برداشت‌ شده از سدهای بزرگ کشور از ابتدای مهرماه سال جاری، کاهش یافت.

به گزارش قم خبر ، مهر به نقل از وزارت نیرو نوشت:

حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور به دو میلیارد و 190 میلیون مترمکعب رسیده؛ در حالی که این حجم در مدت مشابه سال آبی گذشته یک ميليارد و 790 ميليون مترمکعب گزارش شده بود.

 
حجم آب خروجی از سدهای کشور از ابتدای مهرماه امسال، سه ميليارد و 330 ميليون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبي گذشته، به ميزان 3  ميليارد و 420 ميليون مترمکعب بود.

 
بر این اساس، حجم آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 22 درصد افزایش داشته است. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور نیز هم‌ اکنون با 11.4 درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 19 ميليارد و 370 ميليون مترمکعب به ثبت رسیده که در زمان مشابه سال گذشته، معادل 17 میلیارد و 400 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

 
ظرفيت کلی مخازن سدهاي كشور در حال حاضر، 47.4 ميليارد مترمكعب است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری