مديرکل آمارهاي اقتصادي بانک مرکزی با اعلام وضعیت تورم تولیدکننده در ایران و کاهش نقطه به نقطه آن به ۱۴ درصد گفت: این میزان، کمترین نرخ در ۴۶ ماه گذشته است.

به گزارش قم خبر به نقل از مهر، علیرضا مقتدایی با اعلام اینکه زمان انتشار آمارهای اقتصادی تعیین شد گفت: شاخص های مختلف آماری بانک مرکزی نسبت به چند سال گذشته روند بهبود چشمگیری را نشان می دهند.

مديرکل آمارهاي اقتصادي بانک مرکزی با اعلام اینکه درصد تغيير ماهانه شاخص توليد کننده در مهرماه به ۰.۲ درصد رسيد که کمترين سطح در سال‌ جاري بوده است افزود: علاوه‌ بر اين، درصد تغيير شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل، با نرخي معادل ۱۴ درصد به کمترين ميزان خود در ۴۶ ماهه گذشته رسيده است.

وی ادامه داد: همچنين درصد تغيير ميانگين شاخص بهاي توليد کننده در ۱۲ ماه گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل نيز در مهرماه به ۱۹ درصد رسيده که کمترين مقدار از فروردين ۱۳۹۰ به بعد بوده است.

مقتدایی در زمينه شاخص بهاي توليد کننده در مهر ماه ۱۳۹۳ بیان داشت: شاخص بهاي توليد کننده در ‌ايران در مهر ماه ۱۳۹۳ به عدد ۲۰۶.۶ رسيد. شاخص مذکور در مهرماه ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۴.۰ درصد افزايش داشته است.

مديرکل آمارهاي اقتصادي بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اين شاخص در دوازده ماه منتهي به مهرماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهي به مهرماه ۱۳۹۲ به‌ ميزان ۱۹.۰ درصد افزايش نشان مي‌‌دهد

وی تاکید کرد: شاخص بهاي توليدکننده (PPI) تصويري از تغيير سطح قيمت‌ ها در کالاها و خدمات مورد نياز براي توليد را ارائه مي‌نماید. به‌ طور معمول، انتظار مي‌رود تغييرات در شاخص قيمت توليدکننده با يک وقفه زماني در شاخص قيمت مصرف‌ کننده (CPI) منعکس شود. لذا مي توان تغييرات شاخص بهاي توليد کننده را بيانگر تحولي مناسب در زمينه تغييرات آتي شاخص بهاي مصرف کننده دانست.

مقتدایی تصریح کرد: با تغيير در فرايند توليد و محاسبات آمار های اقتصادی در مرحله اول، زمان انتشار شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي را در شرايط عادي به ۵ روز کاري پس از پايان هر ماه و زمان انتشار شاخص بهاي توليد کننده را به ۸ روز کاري پس از پايان هر ماه رسانده ايم.

وی در زمينه انتشار به موقع آمارهاي اقتصادي گفت: اين موضوع بر اساس توصيه معاونت اقتصادي بانک مرکزی انجام شده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری