کد خبر: 960

ماه ها از فارغ التحصیلی دانشجویان موسسه غیرانتفاعی معصومیه قم می گذرد اما هیچ کس به دانشجویان این دانشگاه مدرک نمی دهد.

به گزارش قم خبر و به نقل از رجا، موسسه غیر انتفاعی معصومیه قم تا سال ۸۶ در دفتر چه کنکور یکی از گزینه هایی بود که دانشجویان می توانستند برای تحصیل آنجا را انتخاب کنند اما در سال ۸۸ این موسسه به یکباره تعطیل شد و دانشجویان آن نیز هیچ محل مشخصی برای رسدیگی کامل به شکایات و استیفای حق خویش نداشتند.


در آن ایام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز اقدام خاصی براي انتقال دانشجويان مشغول در این دانشگاه به دانشگاه هاي ديگر کشور انجام ندادند و دانشجویان با تلاش ها و ممارست ها و رفت و آمد های بسیار به وزارت علوم توانستند نامه برای پذیرش در دانشگاه آزاد و سپس دانشگاه سراسری قم را بدست بیاورند.

اما این پایان داستان نبود و هر ترم در فصل امتحانات دانشجویان با مشكلات فراوان براي ترم آینده خود حکم میهماني را تمدید مي کردند. عدم امنیت تحصیلی برای دانشجویانی که از بی برنامگی های وزارت علوم لطمه خورده بودند باعث شده بود؛ دانشجویان هیچ تضمینی برای ادامه تحصیل در ترم آینده خود نداشته باشند و این خود موجبات فشار روانی، پایین آمدن نمرات و بعضا مشروطیت را برای دانشجویان به همراه داشت که در نهایت جذب شان برای ترم های آینده را با مشکلی دو چندان روبرو میکرد.

مشکل بزرگتر اما امروز بعد از گذشت ۵ سال بوجود آمده و آن اینکه هیچ نهادی حاضر نیست به این دانشجویان که امروز همه فارغ التحصیل هستند مدرک تحصیلی دهد. دانشگاه قم مدعی است که این دانشجویان تنها میهمانان ترمی این دانشگاه بوده و پذیرفته شده تحصیلی آنها نمی باشند فلذا مدرک تحصیلی دانشگاه قم به آنها تعلق نمیگیرد.

از سوی دیگر موسسه غیرانتفاعی معصومیه قم نیز امروز وجود خارجی ندارد تا این دانشجویان به آنجا رجوع کرده و مدرک ۴ الی ۵ سال تحصیل خود را دریافت کنند و وزارت علوم نیز که مسئول اصلی این بی برنامگی و آوارگی دانشجویان است نیز پاسخی به دانشجویان نمی دهد.

امروز هیچ یک از نهاد ها مسئولیت پاسخگویی به این دانشجویان را بر عهده نمیگیرد و زحمات چند ساله آنان را به بازی گرفته شده است. این دانشجویان حق شرکت در آزمون کارشناسی ارشد را از دست داده اند و شایان ذکر است برخی از آنان امروز باید به خدمت سربازی اعزام شوند اما به دلیل عدم صدور مدارک مجبور هستند خود را نیروهای دیپلمه معرفی کنند، که در این صورت به علت غیبت اضافه خدمت خواهند داشت.

رجانیوز در جهت احقاق حقوق حقه این دانشجویان وظیفه خود دانست که این موضوع را منتشر نماید و از امروز منتظر پاسخ گویی مسئولین مربوطه در وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری