کد خبر: 8977

گزارش قم خبر از نبود مرکز مشاوره دربخش‌های شهرستان‌های قم :

تنها سنین پایین و باورهای غلط باعث بروز اختلافات خانوادگی نمی‌شود چرا که در گذشته ازدواج‌هایی در سنین پایین صورت می‌گرفت اماهیچ گونه اختلافی بین خانواده‌ها نبود.

به گزارش قم خبر، شانس شانس اول، این جمله‌ای است که تا آن روز زیاد به آن توجه نکرده بود وبا آمدن اولین خواستگاربرایش این حرف چندان سر زبان افتاد وشاخ وبرگ دار شد که نفهمید درچند سالگی چترکودکی رابرروی آرزو‌هایش بست وسبد اسباب بازی‌هایش را به خاطرات سپرد، وچتری نو باز کرد وگفت: زیراین چ‌تر زندگی باید کرد!

 «تا سه خواستگار را خدا می‌فرستد» این باور سنتی دراعتقاد مردم روستا‌ها وشهرهای کوچک وبخش‌های شهرستان‌های قم رایج است. خانواده‌ها فکر می‌کنند با رسیدن به بلوغ جسمی وجنسی وبا رشد اندام‌های کودکانشان دیگر وقت آن رسیده که تماشاگر سوار شدن براسب سپید رویا‌های فرزندانشان باشند.

البته بلوغ جسمی وجنسی لازم است اما بلوغ هیجانی، روانی-اجتماعی واقتصادی برای آقایان تضمین کننده زندگی سالم است نه سوختن وساختن!

که نبود مرکز مشاوره مستمر دراین بخش هاباعث عدم آگاهی خانواده‌ها ونداشتن مهارت زندگی وازدواج زود هنگام، منجر به افزایش آمار طلاق دربخش کهک شده است.

نبود مراکز مشاوره علل اصلی افزایش آمارطلاق

کبری اسماعیلی یکی از اهالی بخش کهک درباره عدم مشاوروندادن آموزش مهارت زندگی دراین بخش‌ها اظهارکرد: به دلیل نبودمرکز مشاوره مستمردراین بخش‌ها وعدم آگاهی خانواده‌ها درزمینه ازدواج باعث افزایش آمار طلاق شده است.

وی با اشاره به استقبال مردم ازبحث‌های مشاوره‌ای افزود: با آمدن مشاوردرمدت کوتاه دراین بخش‌ها، خانواده‌ها با مسئله ازدواج منطقی‌تر برخورد می‌کردند.

خانم رضوی از دیگر اهالی بخش کهک درباره رسم ورسومات سنتی مردم درزمینه ازدواج اظهارکرد: خانواده‌ها با درس خواندن دخترانشان ورفتن به دانشگاه مخالف هستندودرپی سروسامان دادن زندگی آن‌ها، درسنین زودشوهرشان می‌دهند.

وی بااشاره به اینکه برزگ شدن دختر‌ها بافرهنگ خانواده شوهریکی از دلایل ازدواج زود هنگام است تصریح کرد: این فرهنگ برای مردم جا افتاده است که باخواستگاری رفتن برای دخترهای سنین کوچک باعث می‌شودزن مثل موم دردست مردباشد.

این شهروند یادآورشد: ۵۰درصدازدواج درسنین پایین موفق بوده است واین افراد مشکل حادی درزندگی ندارند.

رضوی به تاثیرطرح رحمت (مهارت زندگی) که در۲سال پیش دربخش هاآموزش داده می‌شد اشاره کردوگفت: این طرح باعث شده بود خانواده‌ها از سطح آگاهی بالایی برخورددارشوند واگر این طرح به صورت مستمر ونهادی بود تاثیر بیشتری برفرهنگ مردم می‌گذاشت.

وی بابیان اینکه اولین مشاور برای فرزندان درزمینه ازدواج پدرومادر‌ها هستند عنوان کرد: عدم آگاهی خانواده‌ها ونبود مرکز مشاوره وآموزش مهارت زندگی وجا نیفتادن فرهنگ درست ازدواج باعث شده است آمار طلاق دراین بخش‌ها بالا رود.

تاسیس مرکز مشاوره آگاه،، براساس آداب ورسوم روستائیان

 تنها سنین پایین و باورهای غلط باعث بروز اختلافات خانوادگی نمی‌شود چرا که در گذشته ازدواج‌هایی در سنین پایین صورت می‌گرفت اماهیچ گونه اختلافی بین خانواده‌ها نبود.

شاید نبود شغل مناسب و آبرومند، عدم وجود امکانات تفریحی، عدم دسترسی جوانان روستا‌ها و شهرهای کوچک به مراکز فرهنگی (کتاب و مطبوعات) مشکلاتی است که بروز اختلافات و طلاق‌ها دامن زده بزند.

تاثیرگذاری نقش مراکز مشاوره در روستا‌ها و شهرهای کوچک بسیار است، در واقع باید مراکز مشاوره‌ای که مشاوران آن شناخت کافی از فرهنگ و آداب و رسوم روستائیان داشته باشند تاسیس شود.

 و از کارشناسانی که تازه چند روز است از دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اند استفاده نکنیم زیرا این مراکز مشاوره هیچ دردی را دوا نخواهد کرد.

باید در این مراکز از مشاورین با تجربه و بومی استفاده شود. ما امروز در روستا‌ها و شهرهای کوچک قم افراد تحصیل کرده زیادی داریم که به دلیل نبود شغل مجبور به مهاجرت شده‌اند، باید از پتانسیل این افراد در این مراکز مشاوره استفاده شود تا آنان با شناخت دقیقی که از آداب و فرهنگ منطقه خود دارند، ‌مشاوره‌های کاربردی را به جوانان روستایی بدهند.

این درد و دل‌های اهالی بخش کهک است که به تازگی جدایی و طلاق مثل خره به جان خانواده‌ها افتاده است.

حمایت بهزیستی ازتاسیس مرکز مشاوره دراین بخش‌ها

صادق سلمانیان کار‌شناس مرکز مشاوره بهزیستی استان قم درباره تاسیس مراکز مشاوره مستردراین بخش‌ها، اظهار کرد: با شرکت افراد واجدشرایط (روان‌شناس) درفراخوان بهزیستی، مجوز مرکز مشاوره عمومی و مرکز سلامت روانی محلی را به افرادمتقاضی خواهیم داد.

 وی با بیان اینکه مرکز مشاوره سلامت روانی محلی جنبه آموزش واجتماع محوردارد

 افزود: تاسیس این مرکزباعث پیشگیری از ازدواج‌های غلط وزود هنگام وآسیب‌های اجتماعی و فرهنگ سازی درست می‌شود.

کار‌شناس مرکز مشاوره بهزیستی استان قم ازحمایت بهزیستی از فارغ التحصیلان رشته روان‌شناسی‌‌ همان بخش هاودیگر افراد خبرداد وگفت: بامراجعه ودر خواست این افراد، سازمان بهزیستی سهمیه یارانه وتشویقی برای تاسیس این مراکزبه آن‌ها می‌دهد.

انتهای پیام/

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری